Sayfalar

15 Aralık 2010 Çarşamba

Mersin’in Arkeolojik Kültür Envanteri

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, Mersin Valiliği’nce bir buçuk yıldır sürdürülen proje kapsamında Mersin’in Arkeolojik Kültür Envanterini çıkardı.


Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu bu çalışmayı yaparken AB Konseyi ile Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün standart tescil formlarını esas alarak bilgileri kategorize ettiğini ve sonuçta içinde fotoğraf ve makalelerin de yer aldığı 270 sayfalık Mersin Arkeolojik Kültür Envanteri kitabını oluşturduğunu ifade etti. 

Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Serra Durugönül, Doç. Dr. Ayşe Aydın, Doç. Dr. Emel Erten, Yrd. Doç. Dr. Fikret Özbay, Araştırma Görevlileri Ercan Aşkın, Erkan Algaç ve Hatice Körsulu’nun da makaleleriyle katkıda bulunduğu kitabın basımı Valilikçe 2008 yılı Şubat ayında yapıldı.


Mersin iline yönelik tescil çalışmalarının 1970’lerde başladığını ancak bu belgelerin hepsine ulaşılamadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Aydınoğlu ‘Mersin’in arkeolojik yapısıyla ilgili elimizde şimdiye kadar gerçekleştirilmiş derli toplu herhangi bir kaynak yok. Bu bakımdan Mersin Arkeolojik Kültür Envanteri çalışmasıyla tescili yapılmış 600 sit alandan 250’sini kitapta ayrıntılı bir şekilde tanıttım, geri kalanların da listesini ve gerekli bilgilerini sundum’ dedi.Mersin’de 1100 tescilli alandan 600’ünün arkeolojik kapsamda olduğunu söyleyen Aydınoğlu, bu sayının gerçek sit/anıt sayısı olmadığını, Valilikçe planlanan yeni bir araştırma projesi ile hem arkeolojik alanların hem de korunması gereken doğal yerler, eski evler gibi varlıklar ile kentsel mimarlık alanlarının gerçek sayısının tespitinin yapılacağını ve bu çalışmada da yine Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü’nün projeye bilimsel destekte bulunacağını belirtti.


Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu yaklaşık iki yıldır Kültür Bakanlığı ile sürdürdüğü Arkeolojik Yüzey Araştırmaları projesi nedeniyle Mersin ve çevresine ait antik dönemdeki tarımsal organizasyon ve kentleşmeyi incelediğini, ayrıca uzun süredir Üniversitemiz Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serra Durugönül’ün arazi çalışmaları ekibinde yer aldığını söyleyerek Mersin Kültür Envanterini çıkarmak için ise altı ay düzenli çalıştığını ifade etti.


Ülkemizde arkeolojik bilincin istenen düzeyde olmadığına da değinen Aydınoğlu, ‘Ekonomik kaygılar, kültür ve sanatın önüne geçiyor. Tarla açmak ve sulama yapmak amacıyla tarihi eserler müthiş bir tahribata uğratılıyor. Biz bunun önüne geçmek için köylerde ilköğretim okullarına giderek öğrencilere seminerler veriyor, afiş sergileri açıyor, konuya ilişkin kitap ve dergiler dağıtıyoruz’ dedi. Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu bireyleri küçük yaşlarda bilinçlendirmenin önemine vurgu yaparak ‘Bilgilendirme amacıyla biz özellikle arkeolojik eserin ve tahribatın en yoğun olduğu yerleri seçiyoruz. Kimileri de hazine bulmak amacıyla tarihi eserlere zarar veriyor. Oysa biz, orada eskiden yaşamış insanların geçimlerini zor sağlayan, fakir kimseler olduğunu örneklerle anlattığımızda bu işten kolaylıkla vazgeçebiliyorlar’ diye konuştu.


Haber: Aliye Kıray
Fotoğraf: M. Fatoş Alageyik
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

http://www.mersin.edu.tr/icerik.php?hid=1742 **Çukurova Kalkınma Ajansı Projelerimizi Kabul Etti

            


            
            Çukurova Kalkınma Ajansının Sosyal Kalkınma Mali destek programı 2009 Yılı Proje teklifi çağrısı kapsamında İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Başvuru Sahibinin Mersin ve Tarsus Müzesinin olduğu Proje ortaklarının ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Mersin Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi olduğu iştirakçiliğinin ise Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yaptığı Mersin Müzesi Kültür Envanteri Projesi ile Tarsus Müzesi Kültür EnvanteriProjesi ilgili ajans tarafından kabul edilmiştir.
            Proje Mersin Müzesi ile Tarsus Müzesinin görev alanına giren tüm ilçe, belde veköylerdeuygulanacak olup, proje ile bölgede kültür varlıklarının doğru şekilde belgelenmesini, tanınmasını ve ülkemiz kültür envanterine kaydolması sağlanarak bugüne kadar envantere geçmemiş kalıntılar kayıt altına alınacak olup, daha önce tescil edilen kalıntılarda yeniden gözden geçirilecektir. Böylelikle Mersin İli ve Tarsus ilçesinin var olan turizm potansiyeli çeşitlendirilerek, bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlanacaktır.

            Diğer taraftan, Müdürlüğümüze bağlı Silifke ve Anamur Müzeleri için Kültür Envanteri projesi, proje hazırlık çalışmaları başlamış olup, Ajansın 2010 yılı proje teklif çağrısına Müdürlüğümüzce sunulacaktır


****

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter