21 Aralık 2010
Arkeo-Sev Projesi Girişimi adına yazar Safa Kaçmaz, 
Mezitli Belediye Başkanı sayın Uğur Yıldırım ile görüştü.

Görüşmede, Mezitli Belediyesi Teknik İşler’den Sorumlu Başkan Yardımcısı sayın Enver Küçükalıç da bulunuyordu..

Arkeo Sev Projesi Girişimi adına yapılan konuşmada, daha önceden hazırlanmış olan aşağıdaki metne bağlı kalınarak; Mezitli Belediyesine yönelik proje ve dilekler ifade edilmeye çalışıldı.

Umuyoruz ki, süreç içinde, bu görüşmede ortaya konulan hedef ve temenniler, giderek kendilerine uygulama sahaları bulacaklar.***
Mersin Arkeo-Sev Proje Girişimi :


Sayın Başkan,

Arkeoloji-Sev Projesi Girişimi olarak bizlerle görüşme yapmanıza büyük değer veriyoruz.

Size, ekte bir “Arkeo-Sev Tanıtım Dosyası” sunarken, Mezitli belediyesi ile değişik düzlemlerde birlikte yürütmek istediğimiz proje ana başlıklarına da kısaca dikkatinizi çekmek istiyoruz:

Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan “arkeolojik miras” bütün Mersin için “kültürel miras”ın çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Arkeolojik mirasın korunması ve bu alandaki tahribatın en aza indirilmesi, bu mirasın Mezitli’de yaşayan toplumun sosyal, kültürel ve ticari hayatına katkısının en üst düzeye çıkarılması amacı doğrultusunda projeler oluşturmalıyız.

Bu çerçevede, Mezitli Belediyesi ile değişik düzlemlerde ortaklaşa yürütmek istediğimiz proje ana başlıklarına dikkatinizi çekmek istiyoruz:

1. İlköğretim Okullarında Arkeolojik Tahribata Karşı Bilinçlendirme Kampanyası

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne bağlı Arkeoloji   Topluluğu (MART) ile Arkeo-Sev Girişimi, Mezitli ilçesi İlköğretim okullarında, “Arkeolojiyi Tanıtma ve Arkeolojik Tahribata Karşı Öğrencileri Bilinçlendirme Kampanyası”nı yürütmeyi  planlamıştır.

Arkeo-Sev  bu proje’nin  oluşturucusu ve ortağıdır.Tamamen sivil bir insiyatif olarak hareket etmektedir  ve herhangi bir hibe  programına veya sponsor kurumlara başvurmuş değildir.

2010 -2011 eğitim  ve öğretim yılının ikinci yarısında, pilot bölge olarak ele aldığımız Mezitli İlçe Belediyesi sınırları içinde bulunan 10  İlköğretim okulunda başarıyla uygulanabilmesi için  Mezitli Beledisinden  aşağıdaki konularda  aktif destek talep ediyoruz:

a) Okullarda Deneysel Kazı Havuzları yapımı (yaklaşık 3mx3m ebatlarında kum havuzlar)

b)  Okullarda Müze (Dolapları) Köşesi

c)  Öğrenciler için hazırlanmış “Mersin Arkeolojik Mirasının Tahribatını Engelleme Çalışması”na bağlı  afiş ve el kitabı hazırlığı

d)  Katılımcı öğrencilere kırtasiye desteği

e)  Katılımcı öğrencilere,  Belediye Başkanı tarafından da imzalanan sembolik bir “Arkeolojik Mirası Koruma Seminerine Katılım Belgesi” verilmesi

f)  Mezitli pilot bölgesindeki “kazı havuzları ve “Müze (dolapları) Köşesi  deneylerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak  için:
   
     aa) Mezitli ilçe okullarından öğretmen daveti 
     bb) Mersin’in öteki ilçelerinden öğretmen daveti
     cc) Başka şehirlerden öğretmen daveti

(Bunlar M.E.B ilgili müdürlükleriyle yazışma içinde yapılacaktır.)


2. Soli Kaya Mezarları Arkeo Park Projesi

Yoğun  bir yerleşim alanının göbeğinde bulunan bir arkeolojik miras olan “Soli Kaya Mezarları”nın bulunduğu parsellerle ilgili (gerekirse kamulaştırma yapılarak), koruma altına alınması ve bu alanın, “doğal arkeolojik park”  ilan edilmesi için çaba harcanmasını istiyoruz.

3. Soli Pompeiopolis Açık Hava Müzesi Projesi

 a) Yerli ve yabancı üniversitelerimizle ilişki kurup geliştirerek; AB Hibe Destek projelerine başvurularda bulunarak, bu alanın bütün Mersin için “Açık Hava Müzesi” olmasının adımlarının atılması  yararlı olacaktır.

b) Muhtemelen 19 - 21 Haziran’da kutlanacak olan “Güneş Festivali”nin hazırlık ve yürütme komitesinde Arkeo-Sev’in yer almasının sağlanması, festivalde “arkeolojik miras” vurgusu bakımından önem taşımaktadır.

4. Mezitli Sanat Evi ile Arkeo-Sev

Soli Pompeiopolis çevresinde, Kaya Mezar alanlarında, Eski Mezitli-Kuyuluk yolu civarında, denetim-dışı ve atık halde bulunan arkeolojik eserler bulunmaktadır. (Bkz. Ek fotoğraflar)

Belediye sınırları içerisindeki arkeolojik parçaların, il kültür ve turizm müdürlüğü ile işbirliği halinde, fotoğraflanıp tespit edilerek belli alanlarda toparlanması ve teşhire açık halde kamuya sunulması yararlı olacaktır. Uygun alanlarda, bir tür minyatür ölçekli “açık hava müzesi” uygulaması, bölgede kültürel gelişime de katkıda bulunacaktır.

Arkeo-Sev’in Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte seramik-heykel çalışmaları projesi de, geliştirilmesi mümkün kültürel çalışmalardan bir diğeridir.


Sonuç:

Arkeo-Sev Girişimi, arkeolojik-kültürel miras konularında yerel yönetim ve resmi otoritelerle birlikte çalışmak istemekte; bu alana sivil katkı ve mobilizasyon sağlamaya çalışmaktadır.

Eğer bu noktada bir istek birliği oluşursa, yukardaki veya daha farklı projelerin geliştirilmesi ve birlikte hayata geçirilmesi zor olmayacaktır.


Saygılar sunarız.

Arkeo-Sev Projesi Girişimi

***