Sayfalar

6 Ocak 2011 Perşembe

Dağlı Kalesi Girişindeki Ermenice Yazıt...*
*

 Sayın Prof. Dr. Levon Zekiyan tarafından yapılan açıklama:

 

Değerli Arkeo- Sev üyeleri,

Dağlı kalesinde bulunan ve resmini göndermiş olduğunuz kitabeyi okumaya çalıştım. Bu konuda şunları söyleyebilirim:


a) maalesef bu kalenin eski adına ve özellikle Ermenice adına ulaşamadım. Eski adının veya adlarının bilinmesi, belki yardımcı olabilir.

b) daha önce de yazmış olduğum gibi kitabenin bir kısmı yok olmuştur izlenimindeyim.

c) yanında soru işareti bulunan harfler dışında, kesinlikle okuyabildiğim harf ve kelimeler şunlardır (harfleri klasik Ermenice'deki değerlerine göre transkrip ediyorum):

        1) DOYIWRO (?) YSIRA? (Belki M)A R(Sert r) I (?)  
          2) T'VAK (???) S.O D (??) T'
        3) AGAWOR........K(?)NNH(?)
        4) AYOC'...............T'
 
Açıklanması şöyle olabilir:

(varsayım mahiyetinde olanları kırmızı harflerle, kesinlikle okuduklarımı  
yeşil harflerle yazıyorum)

1) oğula/oğluna

2) tarihinde  754 (Ermeni takvimine göre, yani = 1305) iken

3) kıral Awşin (Awşin veya Oşin'in saltanatı: 1304-1320)
4) Ermenilerin (yani: Oşin Ermenilerin kıralı iken)


Birkaç harf ve sözcük hariç, okumam ve yorumum maalesef kesin nitelikte değiller, fakat büyük olasılıkla, o kitabenin 14. yüzyılın başlarına ve Kilikya Kıralı Oşin'in (Awşin eski Ermenice'deki telaffuzu idi) ilk yıllarına ait olduğunu sanıyorum.

Çevrede yapılacak araştırma veya kazılar belki daha başka kitabeler de ortaya çıkarır ve bunlar, birbirlerini tamamlayıcı bir fonksiyonda olabilirler.

Umarım, araştırmalarınıza ufak da olsa bir katkıda bulunabildim.

İçten selam ve en iyi dileklerimle.
Bogos Levon Zekiyan


 ****
 
Dağlı Kalesi Fotoğrafları...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter