Sayfalar

23 Ocak 2012 Pazartesi

Arkeo-Sev Platformu'ndan Açıklama

Arkeo-Sev Platformu, Soli Sütunlarının Korunması İçin Yola Kasis Yaptırmayı Başardı…

Sırada  Mezitli’de Sit Alanının  Moloz Deposu Olarak Kullanımının Engellenmesi de Var….

Hedef, Soli-Pompeiopolis Antik Kentinin Dünya Kültür Mirası Listesine Adaylığı…


Mersin’deki arkeolojik emanetlerin korunması ve bu alandaki tahribatın engellenmesi için gönüllü çalışmalar yürüten Arkeo Sev Sivil Platformu tarafından Mersin-Mezitli’de bulunan  Soli-Pompeiopolis antik kentiyle ilgili  yazılı bir açıklama yapıldı.

“Soli sütunları önünden geçen 301. Sokak karayolunun trafiğe aşamalı kapatılması ile ilgili çabalarımız sonuç vermiş; 21 Ocak 2011'de hazırladığımız “keşif rapor”undan tam bir yıl sonra, sütunlara zarar veren motorlu taşıt trafiği için  hız kesici kasislerin  yapılması sağlanmıştır.” denilen açıklama şöyle devam ediyor:

“Soli sütunlarının önünden geçen yol ile ilgili olarak da, Mezitli Belediyesi'ne taleplerde bulunmamızın üzerinden bir yıla yakın süre geçti.

21 Ocak 2011'de hazırladığımız ve 3 Şubat 2011 tarihinde yayınlayarak ilgili kurumlara da sunduğumuz “Soli - Pompeiopolis Keşif Raporu”ndan bu yana  sütunların varlığını tehdit eden 34301. Sokak sahil yolu ile ilgili uyarı ve taleplerde bulunuyorduk.

Bu uyarı ve talepler için yetkili kurumlara dilekçe başvuruları yapılmış ve  bir yandan da gelişmeler medya yoluyla kamuoyu ile de paylaşılmıştı. Bu süreçte dilekçemiz 19.10.2011 tarihinde UKOME tarafından değerlendirilmiş ve  Arkeo-Sev Platformunun talepleri UKOME tarafından doğru bulunup onaylanmıştı.

Böylece, 21 Ocak 2011'de başlayan çabalarımız tam bir yıl sonra sonuçlanmış; tam istenilen gibi olmasa da, 301. Sokak sahil yoluna hız kesici kasislerin yapılması sağlanmıştır.

Keşke  Mezitli Belediyesi yetkilileri bu noktaya, kendiliklerinden, bizlerle işbirliği halinde ve çok önce gelebilmiş olsalardı!

Mezitli Belediyesi, umuyoruz ve istiyoruz ki, en azından önümüzdeki süreçte bizlerle uyumlu ve diyalog içinde olan bir çalışma yolunu seçer ve Soli-Pompeiopolis'in değerine layık bir koruma çizgisi oluşturmada olumlu bir yer alır.

Umudumuz büyük oranda kırılmış olsa da, Soli-Pompeiopolis'in elbirliğiyle korunmasında Mezitli Belediyesi'nden olumlu çabaları hala beklemek istiyoruz.


Mezitli Belediyesi'nden Acil Talepler

Bu kapsamda aşağıdaki noktaları yeniden ifade etmek yararlı olacaktır:

-34301. Sokak Sahil Caddesine, kasislerin yanına gerekçe açıklayıcı panolar yerleştirilmeli; hız limit işaretinin yanı sıra,  panolara tonaj limiti de eklenmelidir.

- UKOME kararı doğrultusunda, Sütunlu/Viranşehir caddesindeki motorlu taşıt yasağı uygulanmak üzere denetlenmeli; UKOME yasağını “by-pass” eden yol girişleri derhal kapatılmalıdır.

- Kuyuluk Kaya Mezarları, Soli Kaya Mezarları, Çukur Ağıllık arkeolojik sit alanları ile  Cephanelik gibi, sit alanı ilan edilmemiş “arkeolojik emanet” alanları da, yön ve açıklayıcı panolarla yöre halkı ve ziyaretçiler için  tanımlanmalıdır.

-  Jasmin İşletmesi karşısında bulunan 1. dereceden arkeolojik sit alanı olan "Niteliği Belirlenememiş Bölge"nin bizzat Mezitli Belediyesi’nin “moloz deposu” olarak kullanılmasına derhal son verilmelidir. Arkeolojik Sit Alanı’nın moloz deposu olarak kullanımına ilgili tüm kurumlar vakit geçirmeden çözüm bulmalı; konu soruşturulmalıdır.

-  Yoğun bir yapılaşma süreci yaşamakta olan Mezitli’de inşaat temel kazılarında arkeolojik yapı kalıntı veya varlıkları, sıkı bir denetim içine alınmalı ve "tüm insanlığa ait arkeolojik emanetler"in "imar rantı" adına geri dönülmez bir şekilde tahribatının önüne geçilmelidir...

-  Soli-Pompeiopolis antik kenti ve değerleri, “Soli Güneş Festivali” adı verilen ve fakat ticari yönü belirgin olan  çabalara alet edilmemelidir. Soli-Pompeiopolis Antik Kent Kültür Festivali düzenlenmelidir.

Arkeo-Sev Platformu, antik kentin değerlerinin  “Güneş Festivali” adı verilen “panel pazarlama” ticari etkinliğine alet edilmesine karşıdır ve sayın Prof. Dr. Remzi YAĞCI’nın da işaret ettiği gibi, Soli-Pompeiopolis antik kenti, sadece güneşi ile değil, spor karşılaşmaları, tiyatro gösterileri, müzik şölenleri, felsefe eğitimleri, el sanatçılığı ile   geniş kültürel değerleri bakımından Mersin’e, Türkiye’ye ve Dünya’ya tanıtımı gereken  bir  antik kenttir.

Mezitli-Soli’den Dünya Kültür Mirası Listesine

Doğu Akdeniz’de tarihteki önemli bir ticari liman kenti olan Soli-Pompeiopolis, UNESCO kültürel mirası olabilme ölçütlerine uygun bir arkeolojik-tarihsel emanet özelliğindedir. Bu bakımdan antik kente ilişkin kazı, restorasyon ve tüm öteki kültürel etkinliklerin, Soli- Pompeiopolis antik liman kentinin, UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesine aday olabilmesine yönelik  özellikler içinde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.


Soli-Pompeiopolis İçin Bütünlüklü Bir Koruma Planı

Bu antik kent ve limanının UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday Listesinde yer alma hedefi yolundaki bir koruma planına sahip olması demek, onlarca yıl boyunca sürecek sistemli bir çalışma organizasyonuna girişmek demektir. Bu noktada yapılacak öncelikli iş ise, bu hedef için çalışacak sivil ve resmi kurum temsilcilerinden meydana gelen geniş bir kurul oluşturmaktır.

Soli Sütunlarının restore edilmeye başlanması ile birlikte 2000 yıllık antik limanın ayağa kaldırılması konusuna bir adım daha yaklaşılmış olmaktadır. Bu bakımdan Liman çanağının Sütunlu cadde ile birleşme noktası üzerinden geçen şimdiki 301. sokak sahil karayolunun  bir bölümünün taşıt trafiğine kapatılması zaten kaçınılmaz olacaktır.

Tarihi Soli antik limanı, bir yandan Doğu Akdeniz’deki eski ticari bağlantı değeriyle, öte yandan modern şehircilik ve alternatif ulaşım yollarından birisi olarak mutlaka değerlendirilmeli; şimdiden, kapsamlı projenin bir ayağı olarak ele alınmaya başlanılmalıdır.

Soli-Pompeiopolis'i Elbirliğiyle Koruyalım!

Soli-Pompeiopolis Kazı Heyeti sayın yönetiminden, bütünlüklü ve ilkeli bir koruma planı oluşması doğrultusunda daha fazla teorik çalışma ve organizatörlük çabaları beklentisi içindeyiz.

Arkeo-Sev sivil platformu olarak, bu alanlara ilişkin atılacak tüm olumlu adımları destekleyeceğimizi; hatalı girişimlere ise karşı duracağımızı ve kamuoyunu uyarma işlevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi açıklıyoruz.

301. Sokak sahil yoluna tedbir alınması sürecinde, çağrılarımıza yanıt veren Mersin Valisi sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na; yerel medyaya, gönüllü arkeo-sev'erlere, “arkeolojik emanetlerin” tanıtımı ve korunması çabalarına katkı sunan, olumlu rol oynayan her kişi ve kuruma teşekkür ediyoruz. 

Mersin ve Mezitli'de olanlar başta olmak üzere, tüm resmi, sivil ve ticari  kurumlardan "sosyal sorumluluk projelerine katkı sunma" kapsamında  arkeo-sev gönüllü çalışmalarına destek sunmalarını bekliyoruz."

Arkeo-Sev Sivil Platformu
Soli-Pompeiopolis antik kentinin, sütunlu cadde,höyük ve liman bölümleri...
Fakat, yeni kaya mezar bulguları, Çukur Ağıllık mevkii, tarihsel antik kentin sadece
buradaki 320 dönümlük kısımdan oluşmadığını açıklıkla ortaya koyuyor.


UKOME kararı, sadece "hız limiti" değil, tonaj limiti de içermektedir.
Karara göre, ağır iş araçlarının bu yoldan geçişi yasaklanmalı, izne tabi kılınmalıdır.
Herşeyden önce, Mezitli Belediyesi kendi ağır tonajlı iş araçlarının bu yoldan geçişine son vermelidir.


SİT ALANINDA MOLOZ DEPOSU İSTEMİYORUZ!

"Yurdum'dan Manzaralar..." gibi!

Burası, şu anda restore edilmekte olan Soli Sütunlarına, en fazla 500 m. mesafede, 1.dereceden arkeolojik sit alanıdır ve yol üstü görünür bir noktadadır. Belediye yetkilileri, taleplerimiz üzerine bir "yasak" panosu yerleştirmişler ve fakat bu kez molozları dökme ve alıp kullanma tekelini kendi üstlerine geeçirmişlerdir.
Mezitli Belediyesi 1. Dereceden Arkeolojik Sit alanını, kendine özel
moloz deposu olarak kullanarak suç işlemektedir!


Sit alanının, moloz dökme-alma alanı olarak kullanılması uygulamasına lütfen artık son verilsin....

Bu alanın 1.dereceden arkeolojik sit alanı olduğuna dair açıklayıcı panolar yerleştirilsin...

Mezitli sakinlerinin, arkeolojik sit alanı konusuna dikkatlerini çekerek, bu alanlara sahip çıkılmasına yardımcı olunsun....

Arkeolojik sit alanlarına ait bilgi aktaran tanıtım ve yön levhaları yerleştirilsin...

Bunlar, arkeoloji ve sanata değer vermesi gereken bir Belediye'den beklenebilecek minumum taleplerdir....

Tabelada UKOME kararına göre, burasının motorlu taşıt trafiğine kapatılmış olduğu yazılı...
Arkada ise, "by-Pass" ile  yolun otomobil  park alanı durumuna dönüşmesi  görülüyor..


Yolun hemen önündeki panoda özetle yazılanlar şunlar:

Sayın Mezitli Sakinleri,
..... Viranşehir Caddesi yalnızca yaya trafiğine açık olacaktır.
Saygı ile bilgilerinize sunarız.
--------
Dear Visitors,
....Viranşehir Street will be open to pedestrian traffic until archaeological excavation 
and restoration works will be partly completed.
For your information
Best regards
---------

Soli Sütünlu yolunda, öncelikle Mezitli'deki kadın ve çocukların bir gezi alanı olarak kullanmalarına fırsat yaratılması gerekiyorken, fotoğrafta bir bölümü görünen yolda olan bu değildir...


Sütunlu yol üzerine ve etrafına verilen inşaat ruhsatları ile buralar şimdiden lokanta ve kulüplerle doldurularak "erkek egemen" topluma "eğlence mekanları" oluşturulmaktadır.

Böyle bir durumda, bırakalım akşam gezintilerini, kadın ve çocukların bu alanlardan gündüz geçmeleri bile, adeta pratik olarak, engellenmiş durumdadır.

İlgili kurum ve yetkililerin, biz vatandaşlardan toplanan paralarla yürütülen yaklaşık 1 Milyon TL.lik restorasyon projesinin amaç ve hedeflerini, bütünlüklü bir koruma planı içinde belirlemeleri gereklidir.

Böyle bir planın bulunmadığı, 14 sütun için restore kararı alınıp uygulanırken, bu alanın 3 metre önünden geçen taşıt yolunun yıkıcı etkilerine ilişkin en küçük bir engelleyici tedbirin düşünülmemiş ve çözüm üretilmemiş olmasından da bellidir.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilmesi ve buna göre hazırlık yürütülmesi gereken Soli-Pompeiopolis gibi dünya çapında önemi olan bir arkeolojik Sit alanının, Aratos anıt mezarının, Soli Höyük ve kral yolunun, antik limanın bulunduğu bu tarihsel alanda, burasının değer ve içeriğini öne çıkaracak türde işyeri ruhsatları verilmesi gerektiği açıktır.

Fakat olan bu değildir.

Bu durumun da derhal ele alınması gerektiğini; bu bölgenin arkeolojik sit alanı ile uyumlu olarak, müzik, kitap, el işleri, hediyelik eşya yapım ve satışı gibi kültürel işletmelere yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Soli-Pompeiopolis antik kenti, sadece "Viranşehir" bölgesinden ibaret değildir.
Soli ve Kuyuluk Yolu üzerindeki kaya mezarlar, açıklamalı yön panoları ile
ziyaretçilere tanıtılmalı ve çevresel düzenleme ile korunmaya alınmalıdır.Çukur Ağıllık'taki  Arkeolojik Tahribatı Durduralım!