Sayfalar

30 Kasım 2011 Çarşamba

Arkeo-Sev'in "Soli Sütunları Korunsun..." Talebi Doğru Bulundu...


Soli-Pompeiopolis Antik Kentine Sahip Çıkalım…”

Arkeolojik kültür varlıklarının korunması ve bu alandaki tahribatın engellenmesi için gönüllü çalışmalar yürüten Arkeo Sev Sivil  Platformu tarafından “Soli-Pompeiopolis Antik Kentine Sahip Çıkalım…”  başlıklı bir açıklama yapıldı.

Soli sütunları önünden geçen karayolunun trafiğe kapatılması ile ilgili talep dilekçesi hakkında UKOME tarafından alınan kararlar üzerine, Arkeo-sev’in yaptığı yazılı açıklamada şöyle deniliyor:

“Arkeo-Sev Platformu olarak, 20 Temmuz 2011 tarihinde, Soli sütunlarının korunmasına yönelik olarak, Mersin Valiliği ve Mezitli Belediyesi başta olmak üzere, ilgili kurumlara ilettiğimiz dilekçemizde, karayolunun yıkıcı etkilerine karşı acil önlem alma çağrısı yapılarak, şu taleplerimiz sıralanıyordu:

-1) Uzun vadede, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümün taşıt trafiğine tümüyle kapatılması
 

- 2) Acil olarak ise, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümde hız ve tonaj limitli bir uygulamaya geçilmesi


UKOME Genel Kurulu, Arkeo-Sev’in bu somut taleplerini görüşmüş ve;

1) Kısa vadede Mezitli Belediyesi'nce kasis yapılmasına,
2) Bu güzergah üzerindeki araçların da hız ve tonaj limiti denetimlerinin İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılmasına...

karar vermiştir.

Böylece 3 Şubat 2011’den bu yana Mezitli Belediyesi’ne yazılı olarak sunduğumuz, fakat herhangi bir somut adım atılmayan tedbirler konusunda resmi kararlar alınmıştır.

Bu kararın alınmasını kutluyor; bu kararın çıkmasında olumlu rolü olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz.


Kararlar Derhal Uygulanmalı

UKOME Kararlarının uygulayıcıları olan Mezitli Belediyesi ve İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden, Soli sütunları önündeki yolun uygun noktalarına kasislerin; hız ve tonaj limitini bildiren çift yönlü panoların yerleştirilmesini bekliyoruz.

Yaklaşık 1 000 000 Tl. bütçeli bir restorasyon projesinin yürümekte olduğu Soli sütunlarının, antik liman ve höyüğün, Mezitli’de yaşayan ve büyük çoğunluğu göçle gelmiş olan yurttaşlarımıza tanıtılması ve sahiplenilmesinin sağlanması çok önemlidir. Bu kapsamda, yoldaki kasis; hız ve tonaj limiti uygulamasının gerekçelerini, bu alanların arkeolojik sit alanları oluşuna ve onlara sahip çıkıp korumak gerektiğine bağlı olarak açıklayan panoların yerleştirilmesi, UKOME kararlarının benimsetilmesinde olumlu olacaktır.

301 Nolu Sahil yolunun önümüzdeki dönemde taşıt trafiğine tümüyle kapatılacak olması, bu yol üzerinde şimdiden kasislerin ve hız-tonaj tahdit panolarının yerleştirilmesini gereksiz kılmıyor. Tam tersine, halkın bu dönüşüme hazırlanması için bu idari tedbirler en kısa sürede uygulanmalıdır. Resmi kararların uygulanmak üzere alındığını; bunları uygulamamanın suç oluşturduğunu anımsatmak isteriz.

Arkeo-Sev, idari kararların toplumsal bilinç dönüşümüne bağlı olarak uygulanmasından yanadır. Bu bakımdan, daha önce de talep ettiğimiz gibi, Mezitli Belediyesi’nin, vakit geçirmeden, Mezitli ilçesindeki arkeolojik değerlerle ilgili olarak
üç önemli tarihi noktayı haritalı ve ışıklı bilgi ve yön tabelaları ile tanıtmasını talep ediyoruz.

Bu noktalar, Soloi-Pompeiopolis antik kentinin, Höyük, Liman, Kral Yolu, Hamam vb. gibi değişik noktaları; Eski Mezitli’deki Çukurağıllık ören yeri ve  Kuyuluk yolu ile  Soli-Akdeniz Mahallesi’ndeki  kaya mezarları alanlarıdır.


Mezitli Belediyesi’nin, sivil toplum oluşumlarını adeta kendisine “rakip”miş gibi görmekten artık vazgeçmesini, onlarla uyumlu ve ortak platformlarda çalışma beceri ve alışkanlığını geliştirmesini bekliyoruz.


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine Uzanan Bir Süreç…

Sayın Prof. Dr. Remzi YAĞCI başkanlığındaki bir ekip tarafından sürdürülen kazı çalışmalarında elde edilen arkeolojik bulgularla, Soloi – Soli - Pompeiopolis antik kent ve antik limanı, giderek daha çok tanınmaktadır. Arkeo-Sev de özel bir çaba ile bu dünya kültür mirasının tanınmasına katkıda bulunmayı önemsemektedir.

Doğu Akdeniz'deki Soli-Pompeiopolis antik kenti, Mersin'in başka bir çok ören yeri gibi, UNESCO kültürel mirası olabilme ölçütlerine uygun bir arkeolojik-tarihsel miras özelliğindedir. Bu bakımdan antik kente ilişkin kazı, restorasyon ve tüm öteki kültürel etkinliklerin, Soli- Pompeiopolis  antik kentinin, UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesine aday olabilmesine yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday Listesinde yer alma hedefi yolundaki bir koruma planına sahip olmak demek, onlarca yıl boyunca sürecek sistemli bir çalışma organizasyonuna girişmek demektir. Bu noktada yapılacak öncelikli iş ise, bu hedef için çalışacak sivil ve resmi kurum temsilcilerinden meydana gelen geniş bir kurul oluşturmaktır.


Antik Liman Artık Daha Ön Planda

Soli Kazı Heyeti sayın başkanın da öngördüğü gibi, Soli Sütunlarının restore edilmeye başlanması ile birlikte 2000 yıllık antik limanın  ayağa kaldırılması konusuna bir adım daha yaklaşılmış olmaktadır. Bu bakımdan Liman çanağının Sütunlu cadde ile birleşme noktası üzerinden geçen şimdiki karayolunun taşıt trafiğine kapatılması zaten kaçınılmaz olacaktır.

Tarihi Soli  antik limanı, bir yandan Doğu Akdeniz’deki eski ticari bağlantı değeriyle, öte yandan modern şehircilik ve alternatif ulaşım yollarından birisi olarak mutlaka değerlendirilmeli; şimdiden, kapsamlı projenin bir ayağı olarak ele alınmaya başlanılmalıdır.

Arkeo-Sev sivil platformu olarak, bu alanlara ilişkin atılacak tüm olumlu adımları destekleyeceğimizi; hatalı girişimlere kararlılıkla karşı duracağımızı ve kamuoyunu uyarma işlevimizi sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha açıklıyoruz.

Arkeo-Sev Sivil Platformu


**UKOME'nin Arkeo-Sev'in konu ile ilgili dilekçesi üzerine alınan karar metni şöyledir:

---------------------------------------------------------------------

T.C.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı)

Sayı : M .33.0. MBB. 0.28/ 4.00 Mersin
Konu : 301. Sokak 17/ 11/ 2011


UKOME ( Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Genel Kurulu 19.10.2011 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Mezitli Viranşehir bölgesinde Soli-Pompeipolis 1. dereceden arkeolojik bölümün araç trafiğine kapatılması ve hız ve tonaj limitli bir uygulamaya geçilmesi ile ilgili talebiniz görüşülmüş olup;

kısa vadede Mezitli Belediyesi'nce kasis yapılmasına,

bu güzergah üzerindeki araçların da hız ve tonaj limiti denetimlerinin İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılmasına,


uzun vade içerisinde de Mezitli Belediyesi'nce hazırlanan proje kapsamı içerisinde değerlendirilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.


Bilgilerinize rica ederim.


Ali Ekber ASKER
UKOME Genel Kurul Başkanı
Genel Sekreter Yrd.


***


Soli-Pompeiopolis Sütunları Önünden Geçen
301. Sokak Sahil Yolu İçin
Tedbir Alınması Hakkında Dilekçe:
Sayın Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na,

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne

Mersin Müzesi Müdürüne

Mimarlar Odası Mersin Şubesi'ne

Mezitli Belediyesi’ne
Mersin Merkez İlçe Mezitli’de, Viranşehir bölgesinde, Soli-Pompeiopolis 1. dereceden arkeolojik sit alanında, Güney-Liman ucundaki sütunların önünden, antik Liman çanağı dolgusu üzerinden,  haritada “301. Sokak” olarak yer alan bir karayolu geçmektedir.

Antik liman yoluyla şehre girişin sağlandığı ana kapının bulunduğu varsayılan alan üzerinden geçen ve ayağa dikilmeye çalışılan sütunlara 3 metre mesafede bulunan “301. Sokak” karayolu, antik liman çanağının kazılmaya başlanmasıyla birlikte, zaten  çalışmaların en temel engeli halini alacaktır.

Tarafımızdan, 21 Ocak 2011 günü; Soli-Pompeiopolis antik şehir ve limana yapılan keşfi takiben  kaleme alınan raporumuzda:
“…. Liman parkı yönündeki asfalt yola, Karayolları ile iletişim halinde, çift taraflı hız ve ağırlık uyarı panolarının yerleştirilmesi yanında çift taraflı kasisler konulmasında sütunların geleceği için yarar olacağı gözlemlenmiştir” denilmişti:
Farklı kurumlara ve bu arada Mezitli Belediyesi’ne de sunulan Arkeo-Sev’in ilgili raporunda önerilen  “hız ve tonaj sınırlaması” gibi tedbirlere, “301. Sokak” yolunun ilgili bölümlerinde, başvurulmadığını üzüntüyle saptıyoruz.

Soli-Pompeiopolis için bütünlüklü ve ana hedefli bir koruma planı yapılmadan, güney uçtaki 14 sütun için özel bir restorasyon projesi hazırlanmış ve Mezitli Belediyesi’nin hazırladığı bu projeye Mersin İl Özel idaresi tarafından % 80 katkı payı karşılığı 800 000 Tl. aktarılmıştır.  İlgili sütunların restorasyon yapım işi yüklenci firma tarafından yürütülmektedir.

Arkeo-sev tarafından bölgede yapılan incelemeler, şu an itibariyle, restore edilen sütunlara 3 metre mesafedeki “301. sokak” sahil yolu üzerinde hız ve tonaj limitine ait bir tedbir alınmadığını; restorasyon çalışmasının ise sürmekte olduğunu göstermektedir.

Haritada “301. Sokak” olarak geçen bu karayolunda, sütunlar bölgesinde oluşan vibrasyon ve rezonansın yıkıcı etkisine karşı bir tedbir düşünülmeden, sütunların ayağa kaldırılması çalışmasına devam edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bu noktada, yüklenici firmaya da sorumluluklarını özel olarak anımsatmak istiyoruz.
Biz Arkeo-sev olarak, şu anda üzerinde özel bir hız ve tonaj kısıtlaması olmayan  “301. Sokak” yolu ile ilgili olarak:

- Uzun vadede, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümün taşıt trafiğine tümüyle kapatılması,
- Acil olarak ise, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümde hız ve tonaj limitli bir uygulamaya geçilmesi,
gerektiğini düşünüyoruz.

Bu noktada, bir  “bilirkişi heyeti”nin yerinde incelemesine bağlı olarak, uygun görülen önlemlerin acilen alınmasını saygılarımızla arz ederiz.

Arkeo-Sev Projesi Girişimi


***

Mersin Arkeo-Sev Platformu, 23 Eylül 2011'de Fatoş Güney’in de Soli-Pompeiopolis antik kentini gezdiğini ve Arkeo-Sev'in sütunlar için tedbir alınması yönündeki taleplerini desteklediğini duyurmuştu…


Fatoş Güney, Soli-Pompeiopolis'i Ziyaret Etti!***

Arkeo-Sev'in, Soli Sütunları Önünden Geçen Yol İle İlgili Talepleri Kamuoyunda Geniş  Destek Bulmuştu....

http://www.guncelmersin.com

SOLİ SÜTÜNLARI İÇİN TEDBİR ALINSIN

SOLİ SÜTÜNLARI İÇİN TEDBİR ALINSIN

http://www.turizminsesi.com/haber/soli-sutunlari-icin-tedbir-alinsin-11217.htm


Soli Sütunları İçin Tedbir Alınsın Arkeo Sev: Soli Sütunlarına Zarar Veren Sahil Yolundaki Taşıt Trafiği İçin Tedbir Alınsın


http://www.guncelmersin.com/haberdetay.asp?ID=509#.TtYC3lbSxK0http://www.cukurovaexpres.com/haberdetay.asp?ID=8368

SOLİ’DE YOL İSYANI; KAPATILSIN.!...
ARKEO SEV PLATFORMU, SOLİ SÜTUNLARINA ZARAR VEREN YOLUN KAPATILMASINI İSTEDİ

Arkeo Sev : “Soli Sütunları İçin Tedbir Alınsın!”Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter