Sayfalar

3 Şubat 2011 Perşembe

Soli - Pompeiopolis Keşif Raporu

Soli- Pompeiopolis Keşif Raporu
Giriş:
Arkeo-Sev Projesi Girişimi'nden 5 gönüllü, 21 Ocak 2011 günü, saat 14.00'te Mezitli Belediyesi Liman Parkı önünde buluşarak, 13 Şubat için planlanan arkeo-gezi etkinliğine önhazırlık amacıyla çevreyi etüd ettiler.
5 arkeo-gönüllü, sadece güzergahı değil; antik kente ait olan tüm eski değerleri saptamaya ve anlamlandırmaya çalıştılar. 
Aşağıda yer alan Keşif Raporu bu  gezi-etüd sonrasında Arkeo-sev tarafından yürütülen çalışmaların ürünüdür:

Konu: ARKEOSEV / Soli_Pompeiopolis Keşif Raporu Soli/001/2011
1) HÖYÜK:  
Mezitli’de  sit bölgesi içinde yer alan ve en önemli tarihi  değerlerden olan höyük mevkii, her yıl yapılan kazı çalışmaları ile yeni  bilgi ve eserlerle bölge tarihine ışık tutmaya devam etmektedir.
Soli Höyük’ün, askeri  bir alanda olması ve yıllarca askeri  gözetimde bulunması,  diğer kısımlara göre daha az tahribat almasına neden olmuştur. Ancak, kazı dönemi dışındaki   bütün yıl boyunca, kısmen de olsa açık halde bulunmasını önlemek amacıyla (_eskiden gündemde olan jandarma nöbet sistemi artık uygulanmamaktadır_) bazı uygun  koruma tedbirlerinin düşünülmesi  yerinde olacaktır.

Ayrıca:

a) Soli Höyük alanının alacağı tahribatı önlemek amacıyla  2010 yılında yapılan çelik konstrüksiyonlu sundurma, doğal koruma işlevini yerine getirmekte ise de; doğu yönündeki profil ayakların, önceki kazılardan çıkan moloz üzerine otutrulmuş olması sakıncalı görünmektedir.

Çünkü imalatın tamamlanmasından hemen sonra yağan ilk yağmurla ciddi bir hasar ortaya çıkmış, firma tarafından  bilahare iyileştirme çalışması yapılmıştı.
Yağmursuz dönem için sorunsuz görünen bu durum, şiddetli bir yağış durumunda sakıncalı hale gelebilecek; kazı bölgesine önemli zarar verebilecek  bir çökme tehlikesini barındırmaktadır.

 Bu konunun yüklenici firma tarafından yeniden ele alınmasında….

 (Fotoğraf 1)


( Fotoğraf 2)
 
(Fotoğraf 3)
b) Höyük kazı alanında elde edilmiş ve dağınık halde bulunan anfora, çömlek, testi, kiremit, vb. materyallerin depolanma veya korunmalarına yönelik bazı teknik tedbirlerin alınmasında…  


( Fotoğraf 4)
yarar olduğu gözlemlenmiştir.
2) SÜTUNLU YOL:

Mezitli Belediyesi’nin  Sütunlu Yol'a paralel modern asfalt caddeyi "taşıt trafiğine kapatması" gibi önlemler tahribatı en aza indirerek konunun yerel halk gözünde değerini artırmış; tarih ve arkeoloji bilinci aşılamak yolunda çok yararlı  bir adım olmuştur.
Bununla birlikte: 
a)  Sütunlu Yol’un taşıt  trafiğine kapatılan kısmında, çevrede yaşamakta olanlar günümüzde de araçlı ulaşım imkanını kullanmaya devam etmektedirler. Bu yolun araç trafiğine tam olarak kapatılıp kapatılamayacağı  yasal ve fiili imkanları incelenmeli; eğer bu olanak yok ise, bu çevrede oturanlara araç ulaşımı konusunda farklı imkanlar sunulmaya ve hız/ağırlık kısıtlamaları konmaya çalışılmalıdır.

Benzer biçimde Liman parkı yönündeki asfalt yola, Karayolları ile iletişim halinde, çift taraflı hız ve ağırlık uyarı panolarının yerleştirilmesi yanında çift taraflı kasisler konulmasında sütunların geleceği için yarar olacağı gözlemlenmiştir.

 
(Fotoğraf 5)

b) “Sütunlu Yol” için  her yıl tekrarlanan “periyodik  temizleme günleri” saptanmalıdır. Arkeolojik mirasa sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmak adına oluşturulan Arkeo-sev’in seferber edeceği gönüllülerin, yetkililerin önderliği, bilgisi ve talimatları doğrultusunda çevre temizlik çalışmalarına  katılmasının sağlanması (kısıtlı maddi imkanları gönüllülük  sistemi ile_imece geleneğimiz ile_daha verimli kullanmak adına) uygun olacaktır.

3) LİMAN ve çevresi:

Yöre halkının hergün gördüğü, iç içe yaşadığı yer
olarak bu alan yeterince tanınmamakta ve tanımlanmamaktadır.
Bu konuda da  yapılabilecek işlerden bazıları aşağıdadır:
a)    Sütunlu yolda olduğu gibi  antik liman havzasının farklı noktalarına dikilecek pano-levha'lar ile buradaki antik liman alanının kısa tarihçeli  tanıtımının yapılması;

(Fotoğraf 6/7)
b)    Terk edilmiş, yarı-yıkık halde bulunan dinlenme tesis molozlarının  bu alandan acilen temizlenmesi;

(Fotoğraf 8)
 c)    Arıtma tesisi ve çevresinde yüzeyüstü inceleme yoluyla, denetimsiz dağılmış halde bulunan çanak-çömlek kalıntıları ile diğer arkeolojik eserlerin ( fotoğraflarla kayıt altına alınarak) tahribat ve kayıpların en aza indirilebilmesiiçin teknik çözümler üretilmesi

(Fotoğraf 9)
 
4) NİTELİĞİ BELİRSİZ YAPI KALINTISI:
Jasmin işletmesinin önünde bulunan ve haritada 3 X* “niteliği belirsiz arkeolojik kalıntı” olarak işaretlenmiş alanın etrafı moloz yığınları ile  kaplı durumdadır.
Bir sit  alanı olan bu bölgedeki  molozların acilen kaldırılması  ve tanıtıcı panonun bu alana da yerleştirilmesi yararlı olacaktır.
(Fotoğraf 10)


(Fotoğraf 11)


(Fotoğraf 12)

Sonuç:

Arkeo-Sev gönüllüleri tarafından hazırlanmış bu Keşif Raporu, bir yandan yeni keşif-geziler yoluyla detaylandırılırken, diğer yandan da, içerdiği öneriler, acil, orta vade ve uzun vade aşamaları temelinde uygulamaya başlanmalıdır.

Mersin Arkeo Sev Projesi Girişimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter