Sayfalar

30 Aralık 2011 Cuma

Mardin Arkeoloji Müzesi Arkeoparkı'nda Deneysel Arkeoloji
Mardin Arkeoloji Müzesi Arkeoparkı çocuklara ve gençlere temel arkeoloji bilgilerini veren, tarihi ve kültürel varlıkları koruma bilinci aşılayan bir uygulama gerçekleştirdi.


Mardin Arkeoloji Müzesi özverili, dinamik ekibi ve başarılı çalışmalarıyla son yıllarda ülkemizin adından sıkça söz ettiren müzelerinden bir olmayı başardı. Müzede çocuklar için çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda atılan adımlar, bu başarının güzel örneklerinden. Aktif öğrenme deneyimi amacıyla oluşturulan arkeopark ve müze eğitim alanında deyim yerindeyse ağaç yaşken eğiliyor. Anadolu’nun genç nesilleri ait oldukları kültürel coğrafyanın zenginliklerini görerek, dokunarak ve daha da ötesinde bularak öğreniyorlar. Müzelerin ilk kurulduğu yıllarda başlıca amaçları; geçmişe ait nesneleri toplamak, korumak, belgelemek ve sergilemekti.

EĞLENİRKEN ÖĞRENMEK

Çağdaş müzecilik ise toplum eğitiminin gelişmesi, estetik olgunun yerleşmesi, geçmişin, günümüzün ve geleceğin açıklanıp, yorumlanması ve kişilerin eğlenirken gelişmesini hedefliyor. Kültürel mirası devam ettirme geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme müzeciliğin ana varlık nedenlerinden. Müzelerin aktif öğrenme ortamları olarak görülmesi ve kullanılması anlayışı diyebileceğimiz bu anlayışın temelinde, müzelerin aktif öğrenme ortamlarına dönüştürülmesi düşüncesi yatıyor.

ÇAĞLARI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Mardin Arkeoloji Müzesi, müze kültürü ve bilincini kazandırmanın yanı sıra müzeyi mekân ve içerik olarak tanıtıp genç nesillere müzeye gitme alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkmış. Arkeoparkta oluşturulan neolitik dönem ev modeli ve çeşitli resimli bilgi panoları ile insanlık tarihi gözler önüne seriliyor. Bu döneme ait müzedeki materyalleri de kullanarak ziyaretçilere geçmişe yolculuk yaptırılmakta. Öte yandan çocuklara bu müze eğitimi ile geçmişi ve kültürel mirası algılayabilme ve günümüzle ilişkilendirebilme becerisi kazandırılıyor.

YAZININ DOĞUŞUNA YOLCULUK

Arkeoparkta oluşturulan kazı alanında çocuklar arkeolojik bir kazının bilimsel tüm süreçlerini öğrenerek arkeologlar eşliğinde bilimsel kazı yapmaktalar. Yazı atölyesinde yazının doğuşunu ve gelişimini öğrenerek ve kil tablet üzerine çivi yazısı ile isimlerini yazıyorlar. Serbest kil çalışması ile üç boyutlu heykel çalışmaları yapıp, Mardin’e ait güvercin, hançerli aslan şahmeran gibi sembollerin kil kalıbı baskılarını yaparak tanıyorlar.

PARANIN ÖYKÜSÜ

İnsanlık tarihinde paranın ortaya çıkış sebepleri de burada uygulamalı öğrenilmekte. Paraların geçmişin en önemli bilgi kaynaklarından olduğunu ve ait olduğu medeniyetin tüm bilgilerini barındırdığını keşfeden ziyaretçiler sikke (para) basıyorlar.

KÖK BOYA VE SERAMİK

Uygulama alanlarında insanlık tarihinin en eski sanatlarından kök boya ile ahşap kalıplarla kumaş baskı yapılırken, geleneksel el sanatlarının önemi ve yaşatılması gerekliliği de anlatılıyor. Seramik çarkında seramik yaparak geçmişteki kap kacak yapım teknikleri hakkında bilgi sahibi olunurken, yerleşik hayata tarımla geçen insanlık tarihi de arkeoparkta buğday, arpa, mercimek ve sebze ekerek öğretiliyor. Eğitim faaliyetleri sonucunda çocuklara Küçük Arkeolog Belgesi veriliyor. Mardin Arkeoloji Müzesi, arkeoparkı ile Türk müzeciliğinin önümüzdeki dönemine model teşkil edebilecek bir uygulamayı başlatmış oldu.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter