Sayfalar

13 Kasım 2011 Pazar

İnşaat Temel Kazılarında Kontrol Mekanizması Kurulsun

Arkeolojik Varlıkların Tespiti İçin

İnşaat Temel Kazılarında Kontrol Mekanizması

KurulsunDilekçe

-------------------------

Mersin Müzesi Müdürlüğüne

Mezitli Belediye Başkanlığına


Sayın Yekili,

Mezitli Sanat Evi ve Mezitli Salı Pazarı Alanı yanı, Unlu Mamuller Fırını Karşısı, Mezitli-Mersin... adresindeki "Mezitli Tower 2" inşaat temel alanında,

taban kuru betonu bayram esnasında henüz atılmışa benzemekte ve

fotoğrafta görüldüğü üzere, bazı arkeolojik yapı kalıntıları var gibi durmaktadır.

Bu inşaat alanında bir bölümü şimdiden kazılmış olan kısmın, bir arkeolojik kalıntı varlığına işaret edip etmediğinin araştırılmasında fayda bulunduğunu düşünüyoruz.

Gereken teftişin acilen yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Arkeo-Sev Sivil Platformu

10 Kasım 2011 Mersin-MezitliFotoğrafta görülen örnek, Mersin-Mezitli Belediyesi sınırları içinde bulunuyor.

Bu fotoğraf Arkeo-sev gönüllüleri tarafından çekildi ve derhal  Mezitli Belediyesi ile Mersin Müze Müdürlüğü'ne  sözlü-yazılı bildirildi. Bu iki kurumun da, Arkeo-sev'in bu  bilgilendirmesinden  memnun olduklarını pek gözlemleyemedik.

Fakat böyle bir sivil çaba için Arkeo-sev'e neden teşekkür etmedikleri ve bu tür sivil denetim mekanizmalarını neden cesaretlendirip yaygınlaştırmaya çalışmadıkları bizi pek  ilgilendirmiyor. O sorulara yanıt vermesi gereken o kurumların yetkilileridir.

Bizim burada önemsediğimiz nokta, yoğun bir yerleşim alanı ortasında bulunan bu inşaat temel  harfiyatı ve temel betonu dökme süreci içinde, bir arkeolojik kalıntı izine ilişkin, bir ihtimal olarak bile olsa, neden hiçbir bilgilendirmenin ortaya çıkmamış olmasıdır.Burası bir "dağ başı" değil. Etrafta binlerce insan yaşıyor. Yüzelerce işçi çalışıyor. İnşaat alanı Mezitli Belediyesine en fazla iki km. uzaklıkta...


Mimarlar Odası'ndan, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan, Yapı Denetim Kurumlarından bu konularda  yasal bir çerçeve oluşturulmasına destek vermelerini bekliyoruz.

Bizzat bu temeli kazan hafriyat firması, oraya hazır beton getirip döken  Firma ve sürece dahil olan hiçbir başka kişi ve kurum  "gözle görülebilir olan"  bu  olayı rapor etmediği; ilgili kurumların incelemesi için haber vermemiş oduğu bir olgu olarak saptanabilir.

Sorunumuz, haber verdiğimiz bu arkeolojik yapı izi-kalıntısının çok önemli olması veya olmaması değildir.

Sorun, böyle bir arkeolojik yapı izinin, ve bölgede muhtemelen binlerce "arkeolojik yapı izi"nin, sessizce, "saptanamadan" tahrip edilip üzerlerine bina yapılmış olmasıdır. Eğer, olay tesadüfen görülmemiş olsa,  konu hakkında bir bildirim yapılmamış olsa, inşaat süreci yıldırım hızıyla ilerleyecek ve "konu kapanmış" olacaktı. Oysa, gelişmeler gösteriyor ki, Soli-Pompeiopolis antik kenti, sadece 1. derece sit alanı olarak belirlenen 320 dönümlük bir arazi bölümü  ile sınırlı görünmüyor. Fakat garip bir şekilde, çok büyük bir imari rantın döndüğü Mezitli'de, gerekli "denetleyici kurumlar" oluşturulmamakta; kamuoyunun Mezitli'deki arkeolojik varlıklara sahip çıkması yönündeki çabalara destek verilmemektedir.

Sonuçta,  onbinlerce "site"nin yapıldığı Soli-Pompeiopolis'in etrafında neredeyse "hiçbir arkeolojik bulgu"ya rastlanmadan imar rantı politikası "sessizce yürüyor..."

Kamuoyunun uyarılması gerekiyor... Fakat kurumsal mekanizmaların da geliştirilmesinden yanayız. Valiliğin ilgili kurum ve firmaları genelge ile uyarmasının yararına inanıyoruz. İmar izni veren Belediye'nin ve Mimarlar Odası, İnşaat Müh. Odası, Yapı Denetim Firmaları mutlaka bu konularda pratik olarak  sorumluluk altına alınmalıdır. Mezitli gibi imar rantının en uçlarda olduğu hissedilen  200 bin kişilik bir "merkez ilçe"de, bu konunun hukuken ve pratik olarak nasıl olabileceğini, siz arkeo-sev'er kamuoyuna sormak istiyoruz. Konu hakkında her fikri buraya taşıyalım.

Arkeolojik kültür varlıklarının korunması ve geleceğe taşınması, inanıyoruz ki, bizlerin bu "tahrip sürecine"  bilinçli karşı koyuşu ve direnişi, çözüm yolları bulmaya çalışması ile gerçekleşecektir.

Arkeo-sev'giyle...
Tüm Arkeo-Sev'erlerin birer sivil gözlemci olarak, çevrelerindeki temel kazılarını takip etmelerini rica ediyoruz.

Günümüzde artık Soli-Pompeiopolis hinterlandının sadece en yakın çevredeki 320 dönümlük 1. dereceden sit alanından ibaret
olmadığı iyice açığa çıkmış durumdadır.

Soli-Pompeiopolis hinterlandı kuzeyde Çukurağıllık mevkisine, Batıda Soli'ye , Doğuda Çiftlik yoluna değin uzanan geniş bir alanda bulunan kaya mezarlar, lahitler bu fikri destekleyici bulgulardır.

Buna karşılık Mezitli Belediyesi sınırları içinde, adeta hergün birkaç tane gerçekleşen temel kazıları sırasında, ne gariptir ki, "arkeolojik bulgulara" neredeyse hiç "rastlanılmıyor". Temel kazıları sırasında "bulunan" bir elin parmak sayısını geçmeyen kaya mezarları ile sınırlıdır.

Oysa Mezitli'de oturanlar arasında dolaşan "şehir efsaneleri"ne bakılırsa, temel kazıları sırasında onlarca arkeolojik alan ortaya çıkmış ve bunlar hızlıca ve beceriklice, dışa yansıtılmadan "kapatılmış"tır.

Bizler, gerçek durumun böyle olup olmadığını, örneğin geçtiğimiz son on yıl boyunca, temel kazısı sırasında, Mersin'de ve Mezitli'de toplam kaç adet arkeolojik alan ortaya çıktığını soran bir dilekçe yazarak öğrenebiliriz. Resmi olarak bize verilecek yanıt, öyle sanıyoruz ki, arkeolojik kültür varlıklarının nasıl korkunç bir şekilde "imar rantı" uğruna talan edildiği gerçeğini ortaya koyacaktır.

Arkeo-sev platformu olarak, derhal ve vakit geçirilmeden, Mezitli Belediye başkanlığı tarafından, ilçedeki inşaat temel hafriyatları sırasında resmi bir denetim mekanizması oluşturulmasını öneriyoruz. Bu hem arkeolojik varlıkların olası tahribini önleyecek ve hem de, bu alanda şaibe altında kalma konusunun önüne geçilebilmiş olacaktır. Örneğin en az iki kişilik bir denetleme ekibi ile, Mezitli Belediye sınırları içindeki her temel hafriyatı fotoğraflanarak resmi evraka eklenebilir.

Bunun yanısıra, acilen yapılması gereken, hafriyatlar firmaları ile ilgili eğitim ve uyarı işlemidir. Temel kazısı sırasında arkeolojik varlıklara verilen zararın hukuki boyutu var ise (bilmiyoruz...), bunlar ortaya konulmalı ve ilgili firmaların, "ekmek kapıları olan" müteahhitlere karşı özel olarak sorumlulukları anımsatılmalıdır.

Şu an için, Mezitli-Viranşehir'deki Soli-Pompeiopolis antik kentinin bir dizi arkeolojik değeri yok edilmiş durumdadır. Bununla birlikte hiç olmazsa kalanların korunması için acil önlem alınmasını çok önemli görüyoruz.

Tüm arkeo-sev'erlerden destek bekliyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter