Sayfalar

11 Eylül 2011 Pazar

Arkeo Sev : “Soli Sütunları İçin Tedbir Alınsın!”


Arkeo Sev:
“Soli Sütunlarına Zarar Veren
Sahil Yolundaki Taşıt Trafiği İçin Tedbir Alınsın...”

Arkeo Sev Özel Haber

Arkeolojik kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere taşınabilmesi için gönüllü çalışma yürüten Arkeo Sev Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamada: “Soli-Pompeiopolis  antik  kenti, sadece Mezitli için değil, Mersin ve tüm Türkiye için, uluslararası bir dünya kültür emanetidir.  UNESCO Dünya Kültür Mirası Aday Listesinde yer alması gereken böyle değerli bir kültür emanetinin korunmasından hepimiz sorumluyuz” denildi.

Mersin-Mezitli merkez ilçesine bağlı Soli’deki  2000 yıllık  sütunların ilk bölümünde restorasyon çalışmalarına başlanmasının çok olumlu bir adım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “restorasyonla ayağa kaldırılmaya çalışılan sütunların önünden geçen motorlu  taşıt  yolunda oluşan vibrasyon ve rezonansın yıkıcı etkisine karşı herhangi bir tedbir alınmamış olmasına anlam veremiyoruz” denildi.

Arkeo Sev tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle devam ediyor:

“Sayın Prof. Dr. Remzi YAĞCI başkanlığındaki bir ekip tarafından 12 yıldır kesintisiz sürdürülen kazı çalışmalarında elde edilen arkeolojik bulgularla, antik kent ve antik limanın, örneği az bulunan bir dünya kültür mirası olduğu her geçen gün daha çok anlaşılmaktadır.

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Listesine aday olarak girmesi için bütünlüklü bir koruma planı dahilinde sistemli çalışma yapılması gereken  bu tarihsel zenginliğin korunabilmesi için, şu anda hiçbir  hız ve tonaj sınırlaması olmayan motorlu taşıt  trafiğinin yol açtığı ciddi sarsıntılara karşı  acilen tedbir alınması gerekmektedir.

Başta, Mersin Valisi sayın Hasan Basri Güzeloğlu olmak üzere tüm yetkililerden, konuya sahip çıkmalarını bekliyoruz.

Dilekçemizin takibinin,  Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME)’ne aktarılması, umuyoruz ki, tedbir alınmasını uzatacak bir sürece yol açmayacaktır.

Mezitli ve Mersin kamuoyunun ve yerel medyamızın,  kendi alanlarında çok değerli bu arkeolojik emanetlere sahip çıkacaklarını umuyoruz.”

***Soli-Pompeiopolis Sütunları Önünden Geçen
301. Sokak Sahil Yolu İçin
Tedbir Alınması Hakkında Dilekçe:
Sayın Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na,

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne

Mersin Müzesi Müdürüne

Mimarlar Odası Mersin Şubesi'ne

Mezitli Belediyesi’ne
 
Mersin Merkez İlçe Mezitli’de, Viranşehir bölgesinde, Soli-Pompeiopolis 1. dereceden arkeolojik sit alanında, Güney-Liman ucundaki sütunların önünden, antik Liman çanağı dolgusu üzerinden,  haritada “301. Sokak” olarak yer alan bir karayolu geçmektedir.

Antik liman yoluyla şehre girişin sağlandığı ana kapının bulunduğu varsayılan alan üzerinden geçen ve ayağa dikilmeye çalışılan sütunlara 3 metre mesafede bulunan “301. Sokak” karayolu, antik liman çanağının kazılmaya başlanmasıyla birlikte, zaten  çalışmaların en temel engeli halini alacaktır.

Tarafımızdan, 21 Ocak 2011 günü  Soli-Pompeiopolis antik şehir ve limana yapılan keşfi takiben  kaleme alınan raporumuzda:
“…. Liman parkı yönündeki asfalt yola, Karayolları ile iletişim halinde, çift taraflı hız ve ağırlık uyarı panolarının yerleştirilmesi yanında çift taraflı kasisler konulmasında sütunların geleceği için yarar olacağı gözlemlenmiştir” denilmişti:
 
 
Farklı kurumlara ve bu arada Mezitli Belediyesi’ne de sunulan Arkeo-Sev’in ilgili raporunda önerilen  “hız ve tonaj sınırlaması” gibi tedbirlere, “301. Sokak” yolunun ilgili bölümlerinde, başvurulmadığını üzüntüyle saptıyoruz.

Soli-Pompeiopolis için bütünlüklü ve ana hedefli bir koruma planı yapılmadan, güney uçtaki 14 sütun için özel bir restorasyon projesi hazırlanmış ve Mezitli Belediyesi’nin hazırladığı bu projeye Mersin İl Özel idaresi tarafından % 80 katkı payı karşılığı 800 000 Tl.  aktarılmıştır.  İlgili sütunların restorasyon yapım işi yüklenci firma tarafından yürütülmektedir.

Arkeo-sev tarafından bölgede yapılan incelemeler, şu an itibariyle, restore edilen sütunlara 3 metre mesafedeki “301. sokak” sahil yolu üzerinde hız ve tonaj limitine ait bir tedbir alınmadığını; restorasyon çalışmasının ise sürmekte olduğunu göstermektedir.

Haritada “301. Sokak” olarak geçen bu karayolunda, sütunlar bölgesinde oluşan vibrasyon ve rezonansın yıkıcı etkisine karşı bir tedbir düşünülmeden, sütunların ayağa kaldırılması çalışmasına devam edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Bu noktada, yüklenici firmaya da sorumluluklarını özel olarak anımsatmak istiyoruz.
 
Biz Arkeo-sev olarak, şu anda üzerinde özel bir hız ve tonaj kısıtlaması olmayan  “301. Sokak” yolu ile ilgili olarak:

- Uzun vadede, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümün taşıt trafiğine tümüyle kapatılması,

 
- Acil olarak ise, “Madımak Sitesi” ile “Jasmin İşletmesi” arasındaki bölümde hız ve tonaj limitli bir uygulamaya geçilmesi,
gerektiğini düşünüyoruz.

Bu noktada, bir  “bilirkişi heyeti”nin yerinde incelemesine bağlı olarak, uygun görülen önlemlerin acilen alınmasını saygılarımızla arz ederiz.

Arkeo-Sev Projesi Girişimi


 Arkeo Sev Dilekçesine verilen resmi yanıt:


 

 
Sayı: M33 7 Mez 0-11-13
Konu: Dilekçe (Arkeo Sev)

Mezitli Kaymakamlığı,
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğüne,

İlgi: 04.08.2011 tarih ve 252-2937 sayılı yazınız

    İlgi yazı ekinde Arkeo Sev Projesi ismi ile gönderilen dilekçede; kazı çalışmaları devam eden Soli Pompeiopolis Antik Liman Kenti’nin güneyinden geçen 34301. sokakta oluşabilecek vibrasyon ve rezonans sonucu kazı çalışmalarının olumsuz etkilenebileceği belirtilmiş, uzun vadede “ Madımak Sitesi”  ile “Jasmin Could Otel ” arasındaki bölümün tümüyle taşıt trafiğine kapatılması, acil olarak ise belirtilen bölümde hız ve tonaj limitli bir uygulamaya geçilmesi talep edilmiştir.
   Belirtilen talep ile ilgili yürütmelerin Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından karara bağlanması gerektiğinden hız ve tonaj limiti uygulamasına geçilebilmesi için konunun UKOME genel kuruluna bildirileceğini arz ederim.

**


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter