Sayfalar

7 Şubat 2012 Salı

Silifke'de Kültürel Mirasın Korunması Eğitimleri Başlıyor...

Mersin-Silifke’de Arkeolojik Varlıkların Korunması İçin Seminerler Başlıyor...

İlk seminer 16 Şubat’ta Silifke Atatürk İlköğretim Okulunda...


Silifke Belediyesi ile Arkeo-Sev işbirliğinde gerçekleşen ve gönüllü eğitmenlerin vereceği seminerlerde öğrenciler bilgilendirilecek…
Mersin'in Silifke İlçesinde;
İlköğretim Okullarına Yönelik
"Kültürel Mirasımızı Koruma Eğitim Seminerleri",
Silifke Belediyesi Ve Arkeo-Sev  İşbirliği İle 
16 Şubat-16 Mayıs 2012 tarihleri Arasında Yapılıyor...


Mersin'in Silifke ilçesinde İlköğretim çağı çocukları arasında, “Arkeolojik Kültürel Değerlerin Korunması” başlığı altında, insanlık geçmişine ait tarih ve kültür varlıklarının tanınması ve korunması bilincinin geliştirilmesini amaçlayan bir eğitim kampanyası başlatılıyor.

Cennet ve Cehennem Obrukları, Jüpiter Tapınağı, Astım Mağarası, Uzuncaburç-Olba ören yeri, Hamamlar, Ayetekla, Silifke Kalesi, Tokmar Kalesi, Liman Kalesi gibi binlerce yıllık, dünya çapında ünlü arkeolojik-tarihi zenginlikleri barındıran Silifke’de, Arkeo-Sev Platformu ile  “
Silifke Arkeoloji ve Tarih Grubu” gönüllüleri uzun süreli bir eğitim çalışması başlatmak istiyorlardı. Bu amaca yönelik olarak, Silifke Belediyesi'nin de verdiği destekle, ilk etapta 5 İlköğretim Okulunda eğitim seminerleri verilmeye başlanıyor.

16 Şubat-16 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek olan seminer çalışmaları, Arkeo-Sev gönüllü eğitmenleri ile öğretim üyesi arkeolog Lütfiye Clarke,  Kültür Bakanlığı'ndan  emekli Hayati Eker  ve  öğretmen Göktürk Tolga Togay
  tarafından yürütülecektir.

Silifke’de İlk Etap: 5 Okul’da Eğitim
Arkeolojik kültür varlıklarının değerlerini tanıtma ve arkeolojik tahribata karşı koruma bilincini geliştirme amacı taşıyan bu eğitim seminerleri, gönüllü eğitmenler tarafından, 5 İlköğretim okulunda 12  farklı oturum halinde verilecektir.

Bu dönem zarfında, seminer verilecek okullarda, arkeolojik kültür değerlerine ve bu alandaki tahribatın zararlarına dikkat çeken afişlerin asılması, tanıtım broşürlerinin tüm öğrencilere dağıtımı hedeflenmektedir. Silifke Belediyesi tarafından bastırılan afiş, "tanıtım broşürü" ve "katılım belgesi" kampanya materyalleri olarak kullanılacaktır.

                                                                 
Seminer verilecek okullar, tarih sırasına göre şöyle: Atatürk İ.Ö.Okulu (16 Şubat) - Gazipaşa İ.Ö.Okulu (13 Mart)  - A. Necati Hancıoğlu İ.Ö.Okulu (3 Nisan) - Göksu İ.Ö.Okulu (26 Nisan) - TOKİ İ.Ö.Okulu (16 Mayıs)


Hedef Kitle'ye İnteraktif Görsel Sunum
Silifke Arkeoloji ve Tarih Grubu ile  Arkeo-Sev'in birlikte vereceği bu eğitim çalışmalarında, 5 ilköğretim okulunun  4. ve 5. sınıflarında bulunan 1100 öğrenci, kampanyanın öncelikli hedef kitlesi olarak belirlenmiştir.    Eğitim Seminerlerinde Görsel Sunum...

Arkeoloji'nin en genel tanımlarının yapılarak başlanacağı görsel sunumlarda; tarihsel varlıklar, antik kentlerden görünümler ve antik Kilikya’nın önemli bir parçası olarak Mersin ve Silifke’nin günümüzden  9000 yıl kadar geriye giden neolitik dönem tarihi hakkında genel ön bilgiler de verilecektir.

Arkeolojik Emanetler İçin Korumacılık Duygusu
Soru-yanıt özelliği de bulunan bu sunumlarda arkeolojik varlıkların tüm insanlığın kültür emanetleri olarak korunmasının önemi ve gereğinden yola çıkılarak, öğrencilere farklı türdeki arkeolojik tahribatlara karşı korumacılık anlayışı kazandırılmaya çalışılacaktır.
Silifke ilçesinde yürütülecek bu eğitim kampanyasının amacı, öğrencilere bir arkeoloji dersi vermek değil; sunum sırasındaki temel yanıtlar yoluyla, İlköğretim öğrencilerinde arkeolojik emanetlere ve tarihi ören yerlerine karşı özel bir ilgi ve koruma duygusu oluşturabilmektir.
 
Öğrencilere Katılım Belgesi Verilecek


Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler ile kültürel varlıklar arasında bir sevgi bağlantısı oluşturabilmek ve bu bağı anımsanabilir kılmak için, seminerin sonunda, katılımcı tüm öğrencilere, isimlerinin yazılı olduğu özel bir “Katılım Belgesi” verilecektir.


Teorik Sunumdan Müze ve Ören Yeri Gezilerine
Bu teorik eğitim kampanyasının tamamlayıcı parçası olarak, öğrenciler için müze ve ören yeri gezilerinin düzenlenebilmesi de, önümüzdeki dönem için bir hedef olarak belirlenmiştir. İlçemizin kültür birimlerinden olduğu kadar, okul yönetimlerimizden ve öğrenci velilerinden de bu konuda bizlerle ilişki ve işbirliği içinde olmalarını rica ediyoruz.

Arkeolojik Emanetlere Duyarlılık İçin Teşekkür
Silifke ilçemizin turizm potansiyeline ivme kazandırmak için de çok önemli olan bu  kültürel eğitim etkinliğine katkı ve onay veren; Silifke Belediye Başkanı sayın Bayram Ali Öngel'e, Kaymakam sayın Fatih Damatlar'a, Milli Eğitim Müdürü sayın Musa Aydın'a ve ilgili tüm resmi-sivil kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.

Yerel medya tarafından da, Silifke’deki bu gönüllü  eğitim kampanyasına destek verilmesini bekliyoruz.

Arkeo-Sev Projesi Girişimi
Silifke Arkeoloji ve Tarih Grubu--


---------------

----

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter