Sayfalar

1 Ekim 2011 Cumartesi

UrartuTevrat'ta Ararat olarak bahsedilmektedir.
Daha sonraları Asur yazıtlarında Uruatri biçiminde rastlanır. Bu belgelerden anlaşıldığına göre MÖ 13. yüzyıl ile 9. yüzyıl arasında Uruatri ve Nairi gibi toplumlar Doğu Anadolu'da beylik ve aşiretler halinde yaşamaktaydılar. MÖ Onüçüncü yüzyılda Urartu'ların tek bir devletten oluşmadığı ve daha ziyade değişik kabilelerden oluşan bir konfederasyon şeklinde yönetildikleri varsayımı kralların sözlerinden anlaşılmaktadır.

Demir Çağına girilmesiyle birlikte demir silahların askerî alanda kullanılmaya başlanılmasıyle birlikte askerî başarılar hızlandı. Böylece yüzyıllardır süregelen birleşme süreci neticesinde MÖ 858-856 yıllarında Asurluların Kral III. Şalmaneser komutasında Urartu içlerine yaptığı akınlar neticesinde Urartu Aşiretleri arasındaki birleşme süreci hızlandı ve yaklaşık MÖ 844 yılında Van Gölü kıyısında Tuşpe'de I. Sarduri'in idaresi altında birleşme gerçekleştirilerek Urartu Krallığı ortaya çıkmış oldu.

İlk Urartu yazıtı ve Van Kalesi'ndeki ilk anıtsal mimari bu krala aittir. MÖ 7. yüzyıldaki en güçlü krallardan biri olan II. Rusa'dan sonra ise gittikçe zayıflamış ve MÖ 6. yüzyıl sonlarında tarih sahnesinden çekilmiştir. Urartu krallarının sıradüzeni ve tarihlendirilmesi, daha iyi belgelendirilmiş Asur kralları listesi ile kurulabilen paralellikler yardımıyla sağlıklı hale getirilebilmektedir. Urartu-Asur savaşları ve Urartu Devletine Medlerin çeşitli akınları nedeniyle gittikçe zayıflayan devlet MÖ 2. yüzyılda yıkılmıştır. Ayrıca Babil Tarih kaynaklarında İskit akınlarının Urartuları zayıflattığı desteklenir.Urartu Çivi Yazısı
Mektup Karşılaştırılması Urartuca Tablet
Asurca Urartuca
Assyrian Cuniform example 1.png Urartian Cuniform example 1.png Tablet-Urartu02.jpg
Kaçak bir kölenin yakalanarak geri getirilmesi emrini içeren ve üzerinde resmi bir mühürü olan Teişebaini'de bulunan tabaka.    Urartuca

Urartuların kullandığı dil ile Hint-Avrupa dil ailesi (misâl Ermenice, Zazaca, Farsça) ve Sami dil ailesi (Aramca, Arapça) arasında hiçbir bağ yoktur.

Urartuların konuştuğu dil Hurrice ile aynı kola ait olup büyük akrabalık içermekte ve en çok Kuzeydoğu Kafkasya Dil ailesi (Çeçence) ile benzerlik göstermektedir.

Ancak akrabalık dereceleri daha kesinlik kazanmamıştır. Ata torun ilişkisnden bahsetmek için henüz çok erkendir.

Yaşayan diller arasında en çok ortak kelime Urartuca ile Kuzeydoğu Kafkas dilleri arasındadır.

Yazı olarak kendine özgün bazı karakteristlik özellikler gösteren çivi yazısı ve bazı anıtsal yapılarda ise hiyeroglif kullanmışlardır. Urartu Devleti çivi yazısını ve Hitit hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Urartular'ın devletler arası yazışmalarda Asur dilini sıkça kullandıkları ele geçirilen çivi yazılı kraliyet metinlerinden anlaşılmaktadır. M.Ö. VII. yüzyıla ait olup Kral II. Rusa tarafından bazı idari yazışmalarda kullanılmış tabletler kale içinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Urartuca yazılı tabletler Alman dil bilgini Johannes Friedrich tarafından günümüze tercüme edilmiştir.Van / Mehr Kapısı (Mağara Tapınağı) anıtındaki yazıta göre, Urartuların inandığı, kutsadığı ve adlarına belirli dönemlerde kurban kestiği 79 tanrı, tanrıça ve tanrısal özellik bulunmaktadır.

Bunlardan ilk üç sırayı Haldi, Teişeba ve Şivini paylaşır.

Haldi - (Eşi Bagbartu / Bagmaştu / Arubani) Urartuların baştanrısı idi. İsim olarak kökeni 13. yüzyıl Asur yazıtlarına kadar inmektedir.

En büyük tapınağı Musaşirin'de idi. Teişeba (Fırtına tanrısı) Hurri kökenlidir ve Hititlerde Teşup ile aynı tanrı olmalıdır.

Şivini de (Güneş tanrısı) olup Hurri kökenlidir. Hititler'deki Şimegi'nin karşılığıdır.

Urartular büyük merkezlerde tanrıları için kule tipi tapınaklar ve açık alanlardaki kayalara kapı görünümlü kutsal nişler yapmışlardı.Urartu Tanrıların Kaynakları

Tanrının adı Resimle Tasviri Cinsiyeti Kurbanlık Boğa Adedi Kurbanlık Koyun Adedi Temsil Ettiği Kişilik ve Menşeî
1 Ḫaldi
NewHaldi.jpg
Erkek 17 34 Evren
2 Teişeba
NewTeisheba.jpg
Erkek 6 12 Fırtına ve Gök
3 Şivini
NewShivini.jpg
Erkek 4 8 Güneş
4 Hutuini
NewHutuini.jpg
Erkek 2 4 Savaş ve Zafer
5 Turanj
NewTurani.jpg
Erkek 1 2 Gökkuşağı / Alâim-î Semâ (Teişeba'nın oğlu)
6 Уа
NewUa.jpg
Erkek 2 4  
7 Nalaini
NewNalaini.jpg
Erkek 2 4  
8 Şebitu
NewShebitu.jpg
Erkek 2 4  
9 Arsimela
New Arsimela.jpg
Erkek 2 4  
10 Anapşa
NewAnapsha.jpg
Erkek 1 2  
11 Diduaini
NewDiduaini.jpg
Erkek 1 2 Sığır Tanrısı Hamisi
12 Şelard
NewShelardi.jpg
Erkek 1 2 Sümer / Akad mitolojisinde Sin ya da Nunn adı verilen Ay Tanrısı'ın muadili olan Urartu Ay Tanrısı
13 Ḫaldi ve Silah   Erkek 1 2 Bir de üç olan Tanrı: Baba ve Oğul ve Kutsal Ruh
14 Atbini   Erkek 1 2  
15 Kvera   Erkek 1 2 Gürcü Tanrısı Kvirila (Queer (კვირია): Tuhaflıklar / Gariplikler) muadili olan Urartu tanrısı. (Gürcü mitolojisinde baharın erken gelişini kutlamak için ritüeller içeren sekiz ayrı yerleşik kulenin yakınında yeşil dallar ile süslenmiş kutsal köyler arasında yarışmalar düzenlenir ilahiler seslendirdi, doğadaki canlı ve nebâtatın kurtuluşu için bu tanrıya teşekkür edilirdi).
16 Elipri   Erkek 1 2  
17 Taraini   Erkek 1 2  
18 Adaruta   Erkek 1 2  
19 Irmuşini   Erkek 1 2 Şifâ
20 ILU aluše uruliliue šiuali   Erkek? 1 2  
21 Alaptushini   Erkek 1 2  
22 Erina   Erkek 1 2  
23 Splintleme   Erkek 1 2  
24 Unina   Erkek 1 2  
25 Airaini (Prinç)   Erkek 1 2 İlâhiyat Mağaraları Tanrısı
26 Zuzumaru   Erkek 1 2  
27 Hara   Erkek 1 2 Yol
28 Аraz   Erkek 1 2  
29 Ziukuni   Erkek 1 2  
30 Şerefe   Erkek 1 2  
31 Artsibedini   Erkek 1 2  
32 Arnie   Erkek 1 2 Dağ
33 Haldievo iniriašie   Erkek 1 2 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
34 Haldievo alsuišie   Erkek 1 2 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
35 Haldievo dirušie   Erkek 1 2 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
36 Haldiler (Evrenim) Orduları   Erkek 2 4 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
37 Teişeba ve Ev Sahibi   Erkek 2 4 Teişeba ile bir de üç olan Tanrı
38 Artuharasau   Erkek 2 34  
39 AR-di-Nİ (Muṣaṣir Antik Kenti Tanrısı)   Erkek 1 2 Van Gölünün güney doğusunda yer alan Ardini (Muṣaṣir Antik Kenti Tanrısı)
40 Cumeni   Erkek 1 2  
41 TuşpaTanrısı   Erkek 1 2  
42 Ḫaldi (Yüce Evren) Tanrıları     1 2  
43 Artsuniuini Şehir Tanrıları     1 2  
44 Haldievo dašie   Erkek 1 2 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
45 Kürk   Erkek 1 2  
46 Ḫaldiler (Evrenim) ve Kapısı     1 2  
47 Teişeba ve Eridu şehrin kapısı     1 2  
48 Şivini ve Uişini Kentin kapısı     1 2  
49 Eliahu   Erkek 1 2  
50 Haldievo Arnie   Erkek 1 2 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
51 Haldievo ašmašie   Erkek 1 2 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
52 Ḫaldi (Yüce Evren) Tapınağı Tanrısı     1 2  
53 Talapura   Erkek 1 2  
54 Kilibani   Erkek 1 2  
55 Eban   Erkek 1 2 Yeryüzü
56 Sınır(Dağ?)   Erkek 1 2  
57 Suining   Erkek 1 2 Su ve Denizler
58 Athananau Tanrıları     2 14  
59 Tanrı …   Erkek 2 14  
60 ILANI Gamruti   Erkek? 4 18  
61 Haldievomu nirible   Erkek   4 Ḫaldi (Yüce Evren) ile bir de üç olan Tanrı
62 Niche Kentin kapısı       2  
63 Babanov   Erkek   10 Dağlık Ülke
64 Arubaini
Urartu God Arubani.jpg
Kadın 1 1 Ḫaldi'nin Karısı
65 Huba (Hubata)   Kadın 1 1 Teişeba'nin Karısı
66 Tuşpuea   Kadın 1 1 Şivini'nin Karısı
67 IAA   Kadın 1    
68 Aia   Kadın 1    
69 Sardi   Kadın 1   Venüs Tanrısı eşdeğeri.
70 Tsinuardi   Kadın   2 Doğurganlık ve Fiziksel Aşk
71 Iphari   Kadın   2  
72 Bartz   Kadın   1  
73 Siliana   Kadın   1  
74 Arçha   Kadın   1  
75 Adia   Kadın   1  
76 Map   Kadın   1  
77 Аin   Kadın   4  
78 Аrdi   Kadın   2  
79 Inuanau   Kadın   17  


**-


Tuşpa, Van Kalesi bahçesinde bulunan çocukları kurban etmek maksadıyla kullanılan uçurum yeri.
Rusahinili (Toprakkale) Ḫaldi Tapınağının Kurban Kesme Yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi.
MÖ 859-824 yılları arası Asur Kralı olan III. Şalmaneser Asur Yükseme Devri'ne ait olan bu Urartu-Asur Alçak-Kabartma (Bas Rölyef) parçasının genişliği 27 cm olup, kabartma üzerinde MÖ 858 yılına kadar Asur ordularının Urartu Aşiretlerine karşı kazandığı zaferleri gösteren sahneler içermektedir.

(Yazıtta: Asur Kralı III. Şalmaneser kendi görüntüsünün Nairi'lileri (Ermenistan kökenli bir aşiretinin Asurca ismi) Karadeniz'e kovalamaya yeteceğini ifade etmektedir. (Asur ordusu III. Şalmaneser komutasında Van Gölü kıyılarında yaklaşık olarak MÖ 858 yılındaki Savaşta Na-İ-Ri'lileri bozguna uğrattı).M.Ö. 650 yılına ait olan, Van Gölü'nün 8 Km doğusunda Tuşpa yakınlarında Toprakkale'de yapılan kazılarda ele geçirilen ve üzerinde Büyük Kral Erimina oğlu Rusa yazıtı bulunan bronz kalkan (British Müzesi).Hububat Öğütücüsü

***

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter