Sayfalar

12 Ekim 2011 Çarşamba

Latmos Kaya Resimleri

Latmos Kaya Resimleri - Dr. Anneliese PESCHLOW'un ÇalışmalarıBEŞPARMAK DAĞLARI’NA SEVDALI BİR ALMAN: DR. ANNELİESE PESCHLOW

Bir bölümü Aydın bir bölümü Muğla il sınırları içinde bulunan Beşparmak Dağları, insanoğlunun göçebelikten yerleşik düzene geçmesine koşut olarak gelişmiş, değişen yaşam biçiminin ifadesi olarak yorumlanan ve şimdiye dek tüm kaya resmi sanatı içinde, konu ve resim dili açısından tek olma özelliğine sahip tarih öncesi kaya resimlerini bünyesinde bulundurmaktadır.

1970’li yıllardan bu yana, Latmos Dağının vahşi coğrafyasında köylülerden, çobanlardan ve avcılardan almış olduğu bilgilerle, tarih araştırması yapan aynı zamanda derneğimizin Onursal üyesi olan Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü araştırmacılarından arkeolog Dr. Anneliese Peschlow, burada tarih açıdan birçok bulgulara rastlamıştır.

Latmos kaya resimlerinde çok sayıda insan figürünün çiftler ve gruplar halinde betimlenmesi, araştırmacının yorumuna göre bereketlilik ve ilkbahar törenleri, geçiş ritüelleri veya düğün törenlerini yansıtmaktadır. Batı Anadolu’nun erken dönemlerine ait bu resimler, tüm dünyada örnekleri bulunan kaya resim sanatı içerisinde benzersiz olarak bilinmektedir.

Anadolu’nun tarih öncesi arkeolojisine dair en önemli keşiflerinden biri olma özelliğini kazanan kaya resimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren Dr. Anneliese Pecshlow’u, Beşparmak Dağları’nın güneyinde kalmış olduğu Kapıkırı Köyü’nde ziyaret ettik.

Dr. Peschlow kendi yapmış olduğu çalışmalar konusunda, biz de derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi verdik. Doğa ve tarih olarak benzersiz bir coğrafyaya sahip Beşparmak Dağları’ndaki kaya resimlerinin geleceğiyle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini konuştuk. Kaya resimlerini olumsuz etkileyecek en önemli tehdidin, bölgede açılan maden ocakları olduğunu, ocakların hem doğal yapıyı tahrip ettiğini, hem de 8000 yıllık kaya resimlerinin geleceğini tehlikeye soktuğu tespitinde fikir birliğine vardık. Bu konudaki çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik.

EKODOSD olarak, Beşparmak Dağları’nda bulunan tarih öncesi kaya resimlerinin korunması ve tanıtılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bildirdik.

Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat KİMDİR:

Berlin’deki Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde görevli olan Peschlow, 20 yılı aşkın süredir Latmos projesini yürütmektedir. Bu projenin amacı Türkiye’nin batı kıyısında bulunan dağlık bölgenin(Beşparmak dağları), en erken dönemden Osmanlı’ya kadar olan yerleşim geçmişinin incelenmesidir İlk Kaya resimleri 1994 yılında ortaya çıkmış olup bu resimlerin sayısı günümüzde sürekli artmaktadır. Şimdiye kadar hiç tanınmayan bu benzersiz eserlerin araştırılması, 1998 yılından beri Gerda Henkel Vakfı tarafından desteklenen bağımsız bir proje ile yürütülmektedir. Anneliese Peschlow, Latmos’taki yüzey araştırmalarının dışında Türkiye’de Kilikia ve Bithynia’da ayrıca İtalya’da çalışmıştır.

Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat, aynı zamanda Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Onursal Üyesidir.İHLAS HABER AJANSI, www.iha.com.tr
Prehistoric Rock Paintings in Latmos (Besparmak)Mountains- Bafa Lake Balıktaş Kaya Odası- Karahayıt Köyü tepeleri The Latmos Mountains in the hinterland of the westcoast of Turkey near Milet were one of the holy mountains of Asia Minor. On his peak, which - because of his rounded form- is called in Turkey Tekerlekdag (wheelmountain), has probably from neolithic times on been worshipped the god of weather and rain of Asia Minor. This tradition in cult lasted till the Byzantine Middle Ages. In 1994 the first rockpictures of western Asia Minor have been found in this region. Till now the number reaches 170. They spread over a plateau, which is lying before the main mountain range in the west,with a focal point on the terrain between Sögütözü and the Karadere. The pictures can be found at the faces of little caves and overhangs, mostly near to springs and brooks. In the nearer and farer surroundings no other traces of pre-historic settlements have been found. The constitution of the paintings is very different. In nearly all of the representations humans are shown- hunters and animals and other figures, these paintings have a distinctive style with heads depicted as a flattened 'M'.


Bu kaya resimleri Anadolu’nun tarihöncesi arkeolojisine dair en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Tasvir dili benzersiz ve repertuvarı kendi içerisinde bir bütünlük gösteriyor.Batı Avrupa’nın hayvan betimli Buzul Çağı mağara resimlerinden farklı olarak Latmos’taki resimlerde insan ön planda. Ve bir topluluğun parçası olarak resmedilmiş. Dolayısıyla yerleşik düzene geçiş ve ailenin önem kazanmasıyla birlikte insanların yaşam biçimlerinde meydana gelen değişiklikler de ilk kez bu örneklerle sunuluyor. Günümüz Beşparmak dağlarında Anneliese Peschlow Bindokat ve ekibi 1994 yılında bölgede yaptıkları yüzey incelemelerinde dağda Prehistorik Çağ’a ait buluntuları araştırdılar. Bölgede bulunan kaya resimleri Batı Anadolu’da bilinen ilk prehistorik kaya resimleridir. Resimler kaya ve mğara duvarlarının düz yüzeylerine değil, aşınmış yerlerine yapımıştır. Gnaysın (GNAYS: Granitin ve magmatik veya tortul kayaçların başkalaşıma uğramasından dolayı meydana gelen metamorfik kayaç) aşınmış biçimleri bu dağa hiçbir şekilde başka bir oluşumla karıştırılamayacak bir çehre vermektedir. Balıktaş Kaya Resimleri Balıktaş Karahayıt Köyü’nün kuzeydoğusundaki tepelerde kalıyor. Köyden resimleri bulunduğu kaya oluşumuna yürüyüş mesafesi yaklaşık olarak 1 saat sürüyor. Bu fotografta Balıktaş Kaya Odası'nın tavanındaki resimler görünüyor. Resimlerdeki boya maddesi Latmos’dan çıkan demir oksitten elde edilmiştir. Boya maddeleri, toz haline getirilip bir sıvıyla karıştırıldıktan sonra parmakla veya bir gereçle kaya duvarına sürülmüştür. *Source: The prehistoric rockpaintings of the Latmos (Besparmak) /Turkey Anneliese Peschlow-Bindokat Exposure Time 1/60 sec F-Stop f/4 ISO Speed Ratings 400 Focal Length 10 mm Date Taken 2006-12-22 13:23 Metering Mode Pattern

***

1 yorum:

  1. Arkeolog Dr. Anneliese Peschlow ile tanıştım. Bildirisini dinledim.Yarın da konuşacağız. Çok mutluyum.Duymuştum, cesur bir Alman Arkeolog hanım Latmos'da çalışmış demişlerdi, ah keşke,bir kere de olsa karşılaşabilsem konuşabilsem demiştim. İşte oldu çok mutluyum...
    Bu bloğu hazırlamışsınız. Elinize sağlık. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Emel Dinseven

    YanıtlaSil

Free Hit Counter