Sayfalar

14 Eylül 2011 Çarşamba

Arkeo-Sev'er Kamuoyuna

Mersin'de Göbekli Tepe Konferansı
Ve İSK Tarafından Hazırlanan
"Mersin Arkeoloji Günleri"
Hakkında AçıklamaArkeo-Sev'er Kamuoyuna....

Oluşumundan bu yana gönüllü çalışmalarını kamuoyuyla paylaşımda şeffaf bir çizgi izleyen Arkeo-Sev Platformu’nun, Şanlıurfa-Göbekli Tepe kazı alanını ve gerekse kazı heyeti başkanı sayın Klaus Schmidt’in çalışmalarını kamuoyuna aktarmak için gösterdiği çabalar sayfalarımızdan izlenebilir.

12 000 yıllık Göbekli Tepe arkeolojik bulgularına verdiğimiz bu önem doğrultusunda,  Mersin'in arkeoloji birikimine katkı sunabilmek amacıyla, 26 Mayıs 2011 tarihinde, sayın Klaus Schmidt'in 16. Mersin Arkeoloji Günleri'ne şeref konuğu olarak davet edilmesi önerisini, İSK Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ilettik. Doğal olarak böyle bir öneride bulunmadan  önce, kendileriyle zaten temas halinde bulunduğumuz sayın Klaus Schmidt ve Çiğdem Köksal Schmidt'in ön onaylarını almıştık.

İSK Yönetimi içindeki bir bölüm kişi veya kişiler, bu süreçte, önce, sayın Klaus Schmidt ile ikinci bir kanal yoluyla irtibata geçerek bizi devreden çıkarma yolunu benimsediler. Böylece bizim önerdiğimiz bir konuyu bizi devreden çıkararak bizsiz gerçekleştirme gibi bir uygulamaya imza atmış oldular. Biz, önemli olanın Klaus Schmidt'in Mersin Arkeoloji Günleri'ne gelmesi olduğundan hareket ederek, olgun bir tutumla, Mersin Arkeoloji Günleri’ne davet temaslarından dışarı çekildik.

Fakat etik dışı tutumlar yine de  durmadı. 

Daha sonra da, bu kez, 7 Ekim 2011 de Arkeo - Sev ve Akdeniz Belediyesi ortaklığı ile yapılması planlanan ve konuşmacı olarak sayın Klaus Schmidt'in, tercüman olarak da sayın Çiğdem Köksal Schmidt'in yer alacağı “Göbekli Tepe Bulguları” başlıklı Konferansın gerçekleşmesini önlemeye yönelik çirkin oyunlara girişilmiş olduğu ortaya çıktı.

Bu gelişmeler  tamamen belgeli ve kanıtlı olarak ortadadır.


Mersin Arkeoloji Günleri programına ilişkin olarak, basında 12 Eylül 2011 tarihinde yayınlanan program metninde,  7 Ekim 2011 Cuma günü için, yani etkinliğin ilk günü için, Göbekli Tepe ve sayın  Klaus Schmidt ile ilgili bir etkinlik olduğuna dair en küçük bir ibare bile yer almamaktaydı.

Cuma günü programı için yapılan açıklama sadece şöyleydi:

“Arkeoloji günlerinin açılışında Kültür Mirasına Katkı Ödül’ü verilecek.
Ödül töreni İçel Sanat Kulübü’nde gerçekleştirilecek. Kültür Mirasına Katkı Ödülü Prof. Dr. Cevat Erder’e, yerel ödüller ise Şinasi Develi ve İlyas Yılgör’e verilecek.

Arkeoloji günlerinde ayrıca Nodar Kıvırkeva Yağlı Boya Resim Sergisi gezilebilecek.”
 (*)

Biliyoruz ki, 15 yıllık tarihi boyunca, “Mersin Arkeoloji Günleri”nde açılış günü olan Cuma günü “Konferans” veya “Sunum” türü bir etkinlik asla gerçekleşmemiştir.

15 Temmuz 2011 tarihli Mersin İstikbal gazetesinde yayınlanan haberde de,  bu eski gelenek temelinde bir "program" açıklaması yapılmış ve 7 Ekim 2011 Cuma günü için sadece Kokteyl-açılış vb. türü etkinliklerin olacağı ilan edilerek şöyle denilmişti:

“İçel Sanat Kulübü, Türkiye ölçeğinde 'Kültürel Mirasa Katkı Ödülleri' vermektedir. Dokuzuncu yılındaki ödül bu yıl 7 Ekim saat 17 30 da  XVI. MERSİN ARKEOLOJİ GÜNLERİ açılış programında takdim edilecektir. Müzik dinletisi ile açılacak resim sergisi ve kokteylin ardından bahçede yenilecek  'Geleneksel Dostluk Yemeği' var.
İkinci gün 8 Ekim Cumartesi bilimsel oturumlarda yeni kazı çalışmaları anlatılacak, 9 Ekim Pazar günü yöremizdeki arkeolojik bir alana gezi yapılacaktır.” (**)

Sonuç olarak, 12 Eylül 2011 tarihine kadar olan süreçte, sayın Klaus Schmidt ile ilgili olarak, onun  Arkeoloji Günleri’nde Cuma günkü açılış  etkinliklerinde yer alacağına dair  bir açıklama, ima veya işaret bulunmadığı ortadadır.

Fakat, tam da, Arkeo-Sev Platformu ile Akdeniz Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanmış olan  ve konuşmacısının sayın Klaus Schmidt olduğu “Göbekli Tepe Bulguları Konferansı”nın ilan edilmesinden sonra, programlarda bazı "oynamalar" yapılarak;  gün ve saat çakıştırması yapma yoluyla, 7 Ekim 2011 Saat : 18 00-22 00 arasında, toplam 200 kişilik  Belediye Konferans Salonunda
Arkeo Sev ile Akdeniz Belediyesi'nin  ortaklaşa düzenleyeceği "Göbekli Tepe Bulguları" konferansını önleyen bir adım atılmıştır.

Son anda yapılan  böyle bir "düzenleme" ile, sayın Klaus Schmidt'e, Cuma akşamı İSK etkinlikleri içinde araya sıkıştırıldığı çok açık olan bir saatlik bir "konuşma" eklentisi yapılmıştır.

Böylece Klaus Schmidt'in konuşmacı olduğu ve  4 saat sürmesi öngörülenGöbekli Tepe Bulguları Konferansı”na katılmasının yolu kapatılmış; sayın Klaus Schmidt,  iki etkinlik arasında bir tercih yapmaya zorlanmıştır.

Bu son derece kötü ve çirkin  davranışı kınıyoruz.

Peki, böyle bir açılış gününde, son anda, Klaus Schmidt'e, 18.30-19 30 aralığında, tercümesiyle birlikte toplam bir saatlik süre vererek, açılış, kokteyl ve yemek arasına  sıkıştırılmış bir “konuşma” eklentisi ve  küçük bir salon toplantısı,  Arkeo-Sev ile Akdeniz Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan, 4 saatlik  doyurucu, bilimsel bir Konferans programının alternatifi olabilir mi?

Sayın Klaus Schmidt’in yabancı bir dilde yapacağı konuşmanın Türkçe’ye tercümesinin gerçek zamanı  yarıya düşüreceği belli olduğuna göre, bu “Göbekli Tepe Kazıları” konuşması, İSK'daki katılımcılara, yaklaşık olarak  30 dakikalık bir Türkçe sunum olanağı ile verilmiş olacaktır. Bu durum, Göbekli Tepe bulgularının  uluslararası alanda çığır açan önemiyle hiçbir şekilde uyumlu değildir.

Arkeo-Sev Platformunun, Mersin’de arkeolojik alandaki çabalara sivil  yurttaşları katma isteğine karşı,
içe kapalı bürokratik kastın yıkıcı direniş çabalarını hayretle seyrediyoruz. 

Bu çirkin  tutumları i
lgili kamuoyuna şikayet ediyoruz.

Bu yaklaşımlar değişmediği sürece, Mersin Arkeoloji Günleri'ni, ulusal ve uluslararası düzlemde  anılabilecek bir arkeoloji etkinlikleri kapsamına doğru yükseltmenin mümkün olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Saygılarımızla.
*****

ıklamalar:
1)
İSK Yönetim Kurulu tarafından, vakit geçirilmeden,  "Mersin Arkeoloji Günleri" için  İSK temsilcileri ile birlikte, konuyla ilgili tüm öteki güçlerin ve Arkeo-Sev Platformu temsilcilerinden oluşacak olan, yeni ve şeffaf  bir çalışma düzenine sahip "Mersin Arkeoloji Günleri Düzenleme Komitesi" kurulacağının ilan edilmesini talep ediyoruz.

Mersin arkeolojisine ilişkin konuların sadece İçel Sanat Kulübü'nün sahipliğinde ele alınamayacağını; MEÜ Arkeoloji Bölümü'nün kendi varlığını hiçe sayan tutumunun değişmesi gerektiğini; Arkeo-Sev Platformu'nunun fikirlerini alıp kendisini ise bu etkinliklerden dışlamayı marifet sanan  bürokratik kastın Mersin'in arkeolojik zenginliğinin tanıtımını engelleme gücünü bulamayacağını buradan açıkca ilan ediyoruz.

Arkeo-Sev Platformu olarak, "İçel Sanat Kulübü"  ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün tüm bu gelişmelerdeki yerleri, rolleri ve tutumlarının anlamları üzerine, tüm kamuoyuna önümüzdeki dönemde daha geniş açıklamalar yapacağız ve konuyu en geniş haliyle Mersin kamuoyuna mal edeceğiz.2)
Harun Arslan'ın  "İÇEL SANAT KULÜBÜ “SANAT”IN NERESİNDE ?" başlıklı yazısında İSK yönetiminin, "arkeoloji" ve "tarihi değerleri koruma" konusundaki tutumları hakkında ciddi ithamlar bulunmaktadır.

İSK Yönetim Kurulu tarafından  bu konuda açıklama yapılacağını umuyoruz...
3) Tarihin Korunması Adına Tarihi Eserlerin Bozulması mı?

Gazetelere "Tarihin korunması için..." diye geçen ve 263.827 TL tutarındaki ödeneğin % 95'i İl Özel İdaresi tarafından karşılanan "İçel Sanat Kulübü Restorasyon Uygulama İşi"nde "tarih
i havuzun yok edilmesi" vb. işlemin nasıl bir "tarih koruması" olduğu konusu herhalde kamuoyuna açıklanacaktır diye umuyoruz...

Mersin'de restorasyon işlerine ayrılan bütçeden, Ayatekla'ya ayrılandan iki mislinden daha fazla pay alan İSK'nın bu "ihtiyaç" oranı; onun "yirmi yıllık" tarihiyle karşılaştırıldığında pek anlaşılır değildir.

Şeffaf bir yönetim tarzından uzak, 30-40 kişilik elit elinde çevrilen İSK yönetimi, üyelerinden aidat üstüne aidat isterken, mali bütçesini tüm şeffaflığıyla yayınlarsa; üyelerini tüm süreçlere katarsa, İSK çalışmalarına katkı ve katılım o ölçüde artar. Oysa gördük ki, bu yönetim eliti "Mersin Arkeoloji Günleri"ne Arkeo-sev katkısını her türlü etik değeri hiçe sayarak engellemeye, baltalamaya çalışan bir yönetim...

---
Bağlantılar:

(*) http://www.gazeteimece.com/kultur-sanat/arkeoloji-gunleri-7-8-9-ekimde.htm

 (**) http://www.mersinistikbal.net/kultur-sanat/11266-arkeoloji-gunleri-basliyor-.html
 (***) http://www.mersinim.net/icel-sanat-kulubu-%E2%80%9Csanat%E2%80%9Din-neresinde--makale,120.html**


ARKEOLOJİ GÜNLERİ 7-8-9 EKİM'DE


İmece Haber Merkezi- İçel Sanat Kulübü’nün organize ettiği Arkeoloji Günleri başlıyor. On altıncısı gerçekleştirilecek olan Arkeoloji Günleri 7 Ekim’de başlayacak ve 9 Eylül’de sona erecek

13 Eylül 2011 Salı 11:37


Arkeoloji günlerinin açılışında Kültür Mirasına Katkı Ödül’ü verilecek.
Ödül töreni İçel Sanat Kulübü’nde gerçekleştirilecek. Kültür Mirasına Katkı Ödülü Prof. Dr. Cevat Erder’e, yerel ödüller ise Şinasi Develi ve İlyas Yılgör’e verilecek.

Arkeoloji günlerinde ayrıca Nodar Kıvırkeva Yağlı Boya Resim Sergisi gezilebilecek.

Etkinliğin ikinci gününde ise yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgiler verilecek.

Prof. Dr. Isabella Caneva, “Yumuktepe Prehistorik Dönem Çalışmaları 2011” çalışmalarını,
Prof. Dr. Remzi Yağcı, “Soli Pompeiopolis 2011 Kazıları” ve Prof. Dr. Mustafa Sayar, “2011 Yılı Mersin ve Çevresi Eski Çağ Araştırmaları” hakkında bilgi verecek.

12.00’da başlayacak ikinci oturumda Prof. Dr. Eugenia Equini Schneider, “Ayaş Kazısı 2011” Prof. Dr. Levent Zoroğlu, “Kelenderis Kazıları 2011”, Prof. Dr. Emel Erten – Ark.Tuna Akçay, “Olba 2011 Kazıları” hakkında konuşacak.

Öğleden sonra yapılacak üçüncü oturumda ise Yrd. Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, “Antik Zeytinyağı Atölyeleri Kazıları”, Dr. Nida Naycı, “Kanlıdivane Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi”,
Ahmet Mörel, “MART (Mersin Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu) İlköğretim Okullarında Arkeoloji Dersleri Projesi” hakkında bilgi verecek.

Son oturumda ise Prof. Dr. Serra Durugönül, “Silifke Müzesi Taş Eserler Katalog Çalışması”, Songül Ceylan Bala, “Mersin Kültür Envanteri Projesi”, Mehmet Çavuş, “Tarsus Kültür Envanteri Projesi” ile ilgili konuşacak. Arkeoloji günlerinin 3. gününde ise Antik, Arkeolojik çevre gezisi gerçekleştirilecek.
***


ARKEOLOJİ GÜNLERİ BAŞLIYOR

İçel Sanat Kulübü onbeş yılı aşkın süredir her yıl “Arkeoloji Günleri” düzenliyor.

15 -07-2011

İçel Sanat Kulübü onbeş yılı aşkın süredir her yıl “Arkeoloji Günleri” düzenliyor.

7-8-9 Ekim 2011 tarihinde yapılacak olan 16. Mersin Arkeoloji Günleri’nin ayrıntılı programı hazırlanmaktadır.

Türkiye gündeminde “gereken yerini” alamayan Anadolu Arkeoloji çalışmaları için İçel Sanat Kulübü kısıtlı olanaklarıyla destek olmaya çalışıyor. Her yıl yöremizde yapılan arkeoloji çalışmalarını düzenli olarak Mersinlilere duyuruyor.

Bu yıl İçel Sanat Kulübü Mersin Üniversitesi Arkeoloji bölüm başkanı sayın Prof.Dr. Serra Durugönül’ün desteğini alıyor. Yöremizde yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının anlatılacağı program yanında; Arkeoloji topluluğu öğrencileri de kültürel mirası koruma amaçlı bir eğitim programı ile çocuklara ve gençlere arkeolojiyi anlatacaklar.

İçel Sanat Kulübü, Türkiye ölçeğinde “Kültürel Mirasa Katkı Ödülleri” vermektedir. Dokuzuncu yılındaki ödül bu yıl 7 Ekim saat 17 30 da
XVI. MERSİN ARKEOLOJİ GÜNLERİ açılış programında takdim edilecektir. Müzik dinletisi ile açılacak resim sergisi ve kokteylin ardından bahçede yenilecek

“Geleneksel Dostluk Yemeği” var.

İkinci gün 8 Ekim Cumartesi bilimsel oturumlarda yeni kazı çalışmaları anlatılacak,
9 Ekim Pazar günü yöremizdeki arkeolojik bir alana gezi yapılacaktır..


**************

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter