Sayfalar

5 Mart 2012 Pazartesi

Arkeolojik Alan Moloz Deposu Olmaktan Kurtarıldı...

Soli-Pompeiopolis'te Arkeolojik Sit Alanı Moloz Deposu Olmaktan Kurtarıldı...


Böyleydi......Böyle Oldu.....
Mezitli'de, Soli-Pompeiopolis'in 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı Moloz Deposu Olmaktan Kurtarıldı...

Arkeo-Sev  sivil girişimi olarak, yoğun bir çaba sonunda, 1. derecede arkeolojik sit alanı olan bu bölgenin molozlardan temizlemesine aracı olmaktan mutluyuz...

Israrlı çabalar sonunda, küçük de olsa, başarılar elde etmenin mümkün olduğunu gösterebilmek, sivil oluşumları cesaretlendirmek bakımından çok önemli...

Umuyor ve diliyoruz ki, bu alan ve "Antik Liman" çanağındaki "boş alan"lar, yörede çok miktarda bulunan; ev bahçelerinin köşelerinde tahrip olan, envanterde kaydı olmayan arkeolojik eserlerin toparlanıp korunarak sergilendiği alanlar olarak kullanılsın...

Arkeo-alanlara açıklayıcı panolar yerleştirilsin...

Açık arkeo-parklar, kendiliğinden değil, öngörülü, planlı çalışmalar sonucu oluşabilir.

Soli-Pompeiopolis antik kentinin ayağa kaldırılması, antik kentin parçalarını moloz deposu olarak kullanan; tüm dikkatleri, bir avuç yeşil alan bile bırakmayan bir "imar"laşmaya odaklanmış; yoğun arkeolojik tahribatı "imar rantı"na kolaylıkla kurban edebilen zihniyetler tarafından gerçekleştirilemez.


Buna karşılık, arkeolojik alanları, kentin sosyal, iktisadi ve kültürel yaşamına bağlama yönündeki bilinçli, planlı ve ısrarlı çabaların, "Soli-Pompeiopolis için bütünlüklü  bir koruma ve restorasyon projesi oluşturma" hedefi ile birlikte ele alınması halinde, başarıya ulaşılacağı çok açıktır. Bütün bunlar için ise, ilk şart, antik Soli-Pompeiopolis'in Mezitli ve Mersin için büyük bir atıl potansiyel olduğunun farkına varabilmektir.

Mezitli Belediye yetkililerine, arkeolojik alanın moloz deposu olmaktan çıkarılmasındaki tutumları için yine de teşekkür ediyoruz. Fakat, bunların  Arkeo-Sev'in verdiği "dilekçe"lerle, "kasis yapılsın!" başlıklı basın çağrıları ile, "suç duyurusunda bulunma açıklamaları..." gibi işlemlerle değil, karşılıklı diyalog ve anlayış birliği içinde olabilmesini tercih ederdik...

 

Molozlardan arındırılan Jasmin işletmesi önündeki bu alan ile Taşkıran Tesislerinin önünde bulunan ve artık araç parkı olmaktan çıkarılmış olan alanın, Eski Mezitli'de, Kuyuluk Yolunda, Viranşehir'de, ev bahçelerinin köşelerinde atılı duran, yüzlerce arkeolojik eserin toparlanıp korunarak sergilendiği alanlar olarak kullanılmasının (bakanlığın 25 nolu ilke kararı ile) artık  daha mümkün olduğunu düşünüyoruz...

------------

(25 nolu İlke Kararı)
Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçalarına İlişkin

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


Toplantı No. ve Tarihi      :  2      07.02.2012                                                                Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi          : 25     07.02.2012                                                                    ANKARA

  
İLKE KARARI

I. ve II. derece arkeolojik sit alanları, örenyerleri ve münferit tescilli parseller dışındaki alanlarda bulunan, in-situ konumda olmayıp, yeri değiştirilmiş veya doğal ortamında bulunmayan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. maddesinde belirtilen yapıların taşınabilir durumdaki mimari parçalarının; sütun, sütun başlığı vb., mesafe taşları, eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar, sunaklar, sandukalar, lahitler, ostotek, çeşme ve sebiller, steller, mezar taşları, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar ve benzeri taşınmazlar ile bunlara ait parçaların, korunmak üzere müzelere alınması hususunun, zamanında gerekli tedbirlerin alınmaması halinde telafisi güç veya imkansız sonuç doğurabileceği göz önünde bulundurularak;

Risk altında bulunanların, fotoğraflarının çekilmesi, harita üzerinde yerlerinin işaretlenmesi ve raporlarının hazırlanmasından sonra ilgili müze müdürlüklerince Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı müzelere nakledilmelerine,

Nakil işleminden sonra, ilgili Müze Müdürlüğünce, söz konusu mimari parçalara ilişkin gerekli araştırmaların yapılmasından sonra hazırlanacak tüm bilgi ve belgelerin ilgili Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine,

karar verildi.http://teftis.kulturturizm.gov.tr/belge/1-98437/25-nolu-ilke-karari-tasinmaz-kultur-varliklarinin-in-si-.htmlhttp://www.turizmhaberleri.com/Haberayrinti.asp?ID=22467

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Free Hit Counter